Klimakrise, krige, naturkatastrofer!

Trods klimakrise og andre kriser er det Gud, der skriver historien, fastslår kronikøren.

Af Karsten Holm, Silkeborg.

Der foregår noget med vores verden for øjeblikket. Det kan alle vist se? Der har været en fremadskridende udvikling gennem de senere år. Indenfor forholdsvis ganske få år har vi været ramt af flere jordskælv – bl.a. jordskælv og tsunami i det Indiske Ocean i 2004 og finanskrise i 2008.

Før dét, var der terrorangrebet på World Trade 11. september 2001. Der har været eller er krige i Irak, Libyen, Syrien. Nu Ukraine! Flygtningestrømme fra syd mod nord. Ødelæggelse af miljø. Oversvømmelser og tørke. Mangel på energiressourcer og meget mere. I perioden 2000 til 2019 var der 7348 (iflg. FN) naturkatastrofer i verden.

Det er en stigning på 74% i forhold til perioden 1980 til 2000. Hvad er det, der foregår? Lige nu er det en ”klima-krise”, hele verden synes at være optaget af. Det er i hvert fald det, vi bliver informeret om i DK.

Kan mennesket og politikere ændre vores klima?

I øjeblikket ser det ud til, at der er politisk konsensus om, at vi kan løse ”klimakrisen”. Men kan vi det? Er ”klima-krisen” – ændringer i vejret med flere ekstreme vejrtyper m.m. til følge – det sande billede af verdens situation? Kan det mon tænkes, at der er noget mere alvorligt på færde?

Observationen af det, der foregår, synes at være rigtig. Der sker ændringer på kloden. Men er diagnose og løsning på problemerne rigtige?
Og hvor er Gud henne i alt dette. Ham, der er himlens og jordens skaber?

Nuvel, FN-systemet og de fleste af vores politikere tager ikke udgangspunkt i åndelige termer. Når der fx er ekstreme vejrforhold, og Gud er ude af billedet, – så er der jo kun mennesket tilbage til løse problemerne. Kan mennesket det? Jeg tror det ikke! Fordi vores situation sandsynligvis er langt mere alvorlig.

Hvad er vores situation?

Kan vi mon lære af tidligere generationer i historien og ikke mindst af den bibelske historie? Kan det være, at det er den Almægtige Gud – himlens, jordens og alle tings skaber – der forsøger at fange vores opmærksomhed! Han forsøger bl.a. at råbe os op gennem kraftige vejrkatastrofer, jordskælv og de begivenheder, der sker i verden omkring os.

At det er Ham, der styrer og leder klodens og verdens gang. Der har altid i historien været en sammenhæng mellem menneskets relation til Gud og det, der sker på jorden. Det kan vi lære af den bibelske historie. Og vejret har været et af områderne, Gud ønsker at tale til os igennem. Det gør han, fordi han ønsker, at hans elskede menneske skal vende tilbage til Ham.


Artiklen fortsætter efter annoncen:De nulevende generationer lever i et stort oprør mod deres skaber. Dette oprør kalder Bibelen for synd. Vi ”rammer” forkert i forhold til det formål, Gud har med os. Syndens konsekvenser ses ganske tydeligt ud over hele kloden, (fx krige, misbrug af jordens ressourcer, miljøkatastrofer, aborter, ødelæggelse af mand/kvinde forholdet, fysiske og psykiske sygdomme og meget mere). Bibelen fortæller også, at det ikke er Guds ønske, det skal være sådan.

Hvem styrer vejr og klima?

De mange katastrofer skal minde Guds folk om at fortælle ”historien bag historien”. Fortælle, hvem Gud virkelig er og advare mod konsekvenserne af at vende Gud ryggen.

Er det Gud, der styrer vejret? Der er mange eksempler i Bibelen på, at det gør Han. Læs f.eks. i Amos 4:1-9. Her står der bl.a. i vers 6 til 9:
”Jeg sørgede for hungersnød i hver eneste by,” siger Herren. Men alligevel vendte I ikke om til mig. Jeg holdt regnen tilbage tre måneder før høsten. Jeg lod det regne i én by, men ikke i en anden. Én mark fik regn, mens en anden tørrede ud.

Folk fra tre byer flokkedes til én by for at få vand at drikke, men der var aldrig nok. Alligevel vendte I ikke om til mig,” siger Herren.
Jeg sendte sygdomme over jeres korn- og vinmarker. Græshopper ødelagde jeres figen- og oliventræer.
Men I vendte ikke om til mig,” siger Herren.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud kan få det til både at regne for meget over nogle byer og holde regne tilbage over andre. Dette fandt sted, længe før klimatologer fortæller om global opvarmning. Det er lidt tankevækkende, at for få år siden var der forskere, der advarede om global afkøling!
Profeten Elias profeterede om dette i 1.Kongebog 17,1:

”Så sandt Herren lever – Israels Gud, som jeg tilbeder og tjener – så skal der i de kommende år hverken falde regn eller dug uden på min udtrykkelige befaling!”

Men hvorfor inspirerer Gud profeten Elias til at profetere total tørke i en periode på tre år? Svaret på det findes i 1.Kongebog 18:17-18. Elias siger til kong Akab: ”Det er dig og din fars slægt, der nægter at adlyde Herrens befalinger, fordi I hellere vil dyrke Ba’al”.

Det Nye Testamente bekræfter direkte denne beretning fra Det Gamle Testamente. I Jakobs Brev – skrevet af Jesu Kristi bror – finder vi disse inspirerede ord: ”Profeten Elias var en mand med en natur som vores, og han bad inderligt om, at det ikke ville regne; og det regnede ikke på jorden i tre år og seks måneder. Og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden frembragte sin frugt”. (Jakob 5:17-18).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der er mange flere steder i den bibelske historie, der beskriver Gud som aktiv styrende i alt på vores klode. Her nævnes kun nogle få, bl.a. kong Salomons inspirerede bøn, der fortæller Guds direkte kontrol over vejret.

”Når dit folk synder, og regnen derfor udebliver, og de så vender om fra deres synd, fordi du har straffet dem, og de beder til dig om hjælp, vendt mod dette hus, så hør dem fra din bolig i Himlen og tilgiv dit folk, Israel. Lær dem at følge dine veje, og lad igen regnen falde på den jord, du gav dem”. (2 Krønikebog 6:26-27).

Kirkens rolle og opgave

Hvor er kirken i alt dette? Det er kirkens opgave (Guds folk) ”at være lys og salt”. At fortælle om historien, forkynde hvem Gud virkelig er og advare folket om evt. konsekvenser ved at vende Gud ryggen.  Her synes kirkens røst næsten at svigte totalt og være fuldstændig fraværende.

I hvert fald de nationale kirker. ”Den store kirke” følger tilsyneladende blot de sekulare profeter, – klimatologer og andre eksperter. Den enten undlader, tør ikke eller ved ikke, hvad Bibelen fortæller om alt dette. I Esajas 29:6 siger Gud om Jerusalem: ”Pludselig kommer Herren, den Almægtige, over dem med torden, jordskælv, storm og ild.”

Igen i Malakias’ Bog siger Gud: ”Jeg, Herren, har ikke forandret mig”. (Malakias 3:6). Gud er den samme, som han altid har været. Som han har handlet tidligere i vores historie, handler han igen. Det havde konsekvenser, når hans folk glemte ham og forlod relationen til ham. Det vil det også have i dag. Han venter på, at vi skal vende tilbage til ham.

Gud skriver historien

I Det Nye Testamente i Lukas-evangeliet 21,25-33, siger Jesus:

”Der vil komme varsler på himmelhvælvingen, både ved solen, månen og stjernerne, og i hele verden vil folkeslagene blive grebet af angst og stå rådvilde på grund af mægtige bølger og den brusende brænding. Folk vil besvime af rædsel, når de ser, hvad der er ved at ske med jorden, for himlens kræfter vil komme ud af balance. Da vil de se Menneskesønnen komme til syne i en sky med kraft og megen herlighed. Når alt det her begynder at ske, så ret ryggen og løft hovedet, for befrielsens time nærmer sig.”

Der er mange flere steder i den bibelske historie,
der beskriver Gud som aktiv styrende i alt på vores klode.

Jesus fortsatte med følgende billede: „Se på figentræet og alle de andre træer. Når I ser træerne springe ud, ved I, at sommeren er på vej. På samme måde kan I også vide, at Guds rige er nær, når alt det, jeg her har beskrevet, begynder at ske. Det siger jeg jer: Mit udvalgte folk skal ikke forgå, selv om alt det her vil ske. Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå”.