Arbejdsløs: Hvordan kan man leve af Guds ord?

Min tidligere arbejdskammerat har givet mig en stak af bladet Udfordringen. Forleden var jeg til bibeltime, og underviseren gik hurtigt hen over teksten om, at vi ikke lever af brød alene. Hvad betyder det? spørger en arbejdsløs mand.

Kære Orla Lindskov

Forleden aften var jeg til Bibeltime i en Bibelgruppe. Der var en god og forståelig undervisning om Jesus, om frelse og om forsoningen fra Golgatas kors. Underviseren var ny på stedet. Jeg kendte ham ikke. Men det gjorde de andre heller ikke. Men af alt det, han sagde, var der noget, der har kørt i mit hoved lige siden.

Jeg forstod ikke helt, hvad meningen var med, at underviseren pludseligt tog et bestemt sted frem fra Bibelen. Stedet står så vidt jeg lige kan huske i Matthæus-evangeliet kap. 4, vers 4. Det er Jesus, der taler, og han siger:

– ”Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund.”

Jeg forstår godt det med, at mennesket ikke skal leve af brød alene. Hvis man lever af brød alene, ja, så ender man med at blive fejl-ernæret. Det er oplagt.

Mit spørgsmål er nu, hvordan kan man leve af hvert ord, der udgår af Guds Mund? Underviseren gik hurtigt og let hen over det, som om det var noget, alle forstod. Men jeg forstod det ikke. Jeg vil gerne sige om mig selv, at jeg er en mand på 38. En ven tog mig med til et kristent møde. Han var min arbejds-kammerat. Han syntes, at jeg havde det dårligt.

Og det havde jeg virkeligt, for jeg var lige blevet fyret. Jeg er blevet meget glad for at færdes i kristne sammenhænge. Men jeg lider meget af frygt og af bekymring for fremtiden. Jeg er ind imellem meget træt af mit liv og af det hele. Min kristne arbejds-kammerat vil tage mig med til dit næste møde i Valby.

Det mener han, at jeg kunne have godt af, for der er forbøn i slutningen af mødet. Han er selv blevet hjulpet af forbøn. Men kunne du ikke give mig en forklaring på, hvad der menes med, at mennesket ikke skal leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Det lyder mystisk i mine ører.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I øvrigt skriver jeg til dig, fordi min arbejdskammerat har givet mig en stak af bladet Udfordringen. Jeg har læst din Brevkasse i nogle af de blade. Derfor skriver jeg til dig. Min mor skrev til alle mulige Brevkasser om alt muligt. Det var vist nok mest Brevkasser i Dameblade. Min mor er død nu.

Venlig hilsen Den Arbejdsløse.

Guds ’brød’ er Hans gode løfter til os

Kære Arbejdsløse


Artiklen fortsætter efter annoncen:Du beder om en forklaring på Jesu ord om, ”at mennesket skal leve af hvert ord, der udgår af Guds mund.” Altså om, hvordan vi mennesker kan leve af Guds Ord. Det vil jeg prøve at forklare for dig:

Jesus sammenligner Guds ord med brød. Vi kan sige, at Jesus her taler om det, vi kunne kalde livets brød. Jesus siger, at det jordiske brød alene ikke er nok for os mennesker. Der skal mere til, for at vores liv kan blive rigtigt. Han siger ikke, at man ikke skal spise almindeligt, jordisk brød, for det skal man jo.

Nej, han siger bare, at der skal noget mere til, for at livet bliver det ”rigtige” liv, altså det liv, som Gud har bestemt for os og planlagt for os.
Derfor skal hvert ord, der udgår af Guds mund, være vores åndelige brød. Og netop det brød må vi ikke mangle. Det brød er det mest vigtige til vores liv.

Hvor finder vi det brød?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det brød finder vi i Bibelen, for Bibelen er Guds ord til vores liv, altså Guds brød til vores liv. Mange danskere ved ikke, at det er sådan, og derfor lever de deres liv med en åndelig sult. Det giver tomhed indvendigt. Det er derfor vigtigt at kende Bibelens Ord, og nok især Bibelens mange løfter.

Hvad handler Guds løfter om?

De handler om, hvad Gud vil gøre for dig og mig hver dag i de forskellige situationer, som vi kommer ud i. Der findes nemlig ikke en eneste situation i vores liv, hvor Gud ikke vil være nær ved os og hjælpe os. Fx: Han vil vise os vejen, vi skal gå, når vi kommer i tvivl om den rigtige retning.

Han vil trøste os under modgang.
Han vil være vores læge under sygdom.
Han vil være vores tryghed under frygt og angst.
Han vil give os sin fred, når vi kæmper med anspændte situationer.

Få del i hjælpen

Du kan så spørge: – ”Hvordan kan jeg så få fat i al den hjælp fra Gud?” Det læser vi om i Det Gl. Testamente, Salme 50, vers 23: Her siger Gud til dig, hvad du skal gøre, nemlig: – ”Kald på mig.” ”Kald på mig på nødens dag, så vil jeg udfri dig, og du skal ære mig.” Når du har kaldt på Gud, så sig tak for, at han har hørt din bøn om hjælp.

Sig tak og slut med Jesu navn. Jesu navn har nemlig ifølge Bibelen en speciel kraft hos Gud. Vi kan læse videre om Guds hjælp til os i Salme 55, vers 23: ”Kast din byrde på Herren, så vil Han sørge for dig.” Og i Salme 26, vers 17: ”Gør mit hjerte fri af angsten og før mig ud af mine trængsler.” Og i Salme 37, vers 5: ”Overgiv din vej til Herren, stol på Ham, så griber Han ind.” Og i Det Nye Testamente står der i 1. Peters brev:

”Kast al jeres bekymring på Ham, for Han har omsorg for jer.” Disse ord, disse løfter handler om overgivelse. De handler om, at vi overgiver alle vores forskellige byrder i vores himmelske Faders kærlige hænder. Kære Arbejdsløse, dette blev så min forklaring til dig om Ordet fra Gud og om det himmelske brød.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov.