’Kirken bør tale for menneskerettigheder’

Bestyrelsesformanden for ADRA og adventistmenighederne i Danmark, Thomas Müller, har opfordret kirken i Tanzania til at være en stemme for forandring. Især pigers og kvinders menneskerettigheder bliver ofte krænket i Afrika. Foto: ADRA Danmark

Særligt pigers og kvinders rettigheder bliver undertrykt i Afrika, men religiøse ledere kan fremme en positiv udvikling, hvis de forstår at udnytte deres indflydelsesrige rolle i samfundet.

I efteråret inviterede udviklings- og nødhjælpsorganisationen ADRA Danmark deres bestyrelsesformand Thomas Müller med til en workshop i Tanzania. Thomas Müller er samtidig formand for alle adventistmenigheder i Danmark. Formålet med rejsen var at finde ud af, hvilke menneskerettigheder ADRA og adventistmenigheder i Tanzania kan samarbejde om at fremme.

”Religiøse ledere har meget at skulle have sagt i de lande, hvor ADRA Danmark har projekter. Undersøgelser viser, at 9 ud af 10 borgere på det afrikanske kontinent opfatter religion som en vigtig del af deres hverdag,” forklarer formanden.

”Hvis præster derfor jævnligt taler for, at piger og kvinder bør have de samme muligheder som drenge og mænd for at skabe sig et godt og værdigt liv, så lytter folk. Det bliver svært at rykke befolkningen i en positiv retning, hvis der mangler forståelse for det trosmæssige fundament, mennesker bygger deres liv på. Det har de danske politikere forstået. Derfor bakker Udenrigsministeriet ADRA Danmark op i at inddrage vores kirkelige bagland i at skabe forandringerne.”

Workshoppen var ifølge Thomas Müller yderst frugtbar. Kirkefolket fik hurtigt identificeret de emner, de var enige med ADRA i at italesætte i menighederne. Det gælder blandt andet pigers ret til at komme i skole, at forebygge vold i hjemmene og pigers ret til at forblive ugifte, indtil de er 18 år. Næste skridt for ADRA er nu at følge op med kirken og lægge konkrete planer for at gøre de gode intentioner til praksis.

I Adventistkirkens DNA

”Det at tale for andres rettigheder har været en del af Adventistkirkens DNA helt fra pionerernes tid. Mange af de første adventister var fx involveret i at hjælpe slaver på flugt fra Sydstaterne i USA,” fortæller Thomas Müller. Ifølge formanden har kirkens stemme over hele verden dog generelt udviklet sig til primært at være en forkyndende stemme om Bibelens sandheder. Mange kristne har mistet fokus på rettigheder og reformer.

”Jeg mener ikke, at det er et ’enten eller’. Det bør i stedet være et ’både og’. Ved at tale for andres rettigheder opnår vi respekt og opmærksomhed i samfundet, og derved optjener vi retten til også at tale om andre emner, som ligger os kristne på hjerte,” siger Thomas Müller.

Uden politisk dagsorden

Han er godt klar over, at mange troende bliver provokeret, når engagementet i menneskerettigheder bliver spændt for en politisk dagsorden. Dog bør det at tage sig af enken og den faderløse og tale for den uretfærdigt behandlede person altid være en opgave for Jesu efterfølgere. Fordi det er bibelsk.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Det kræver så, at jeg er villig til at se alle med samme øjne, som Gud ser dem; som børn skabt af Gud med værdighed. Vi er også kaldet til at tale for den muslimske flygtning, der bliver behandlet uretfærdigt. Betyder det så, at jeg fremmer islam? Nej, jeg kan godt være fortaler for andres menneskeret uden selv at gå på kompromis med min tro,” slutter adventistformanden. Samme rettesnor gælder den organisation, han er bestyrelsesformand for. ADRA Danmark beskriver sig selv som en trosbaseret organisation, hvis arbejde tager udgangspunkt i et kristent menneskesyn med næstekærlighed og respekt for det enkelte menneske i centrum. Her er fokus at støtte alle mennesker i nød, uanset etnicitet, køn, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning.