Nye muligheder for piger og kvinder i Malawi

I ADRA’s projektområder har folk krævet deres ret til serviceydelser fra myndighederne, og en ny national lovgivning viser nu styrket fokus på piger og kvinders rettigheder.

Den rettighedsbaserede tilgang til udviklingshjælp har ført til, at myndighederne i Malawi har bygget skoler og etableret brønde, og flere piger går i skole. Foto: ADRA Danmark.

94 konkrete positive resultater er der kommet ud af ADRA’s program i Malawi fra 2016-2020. Resultaterne har gavnet omkring 300.000 af landets fattigste borgere.

Mange steder fortsætter de organiserede borgergrupper på bæredygtig vis med at bruge de værktøjer, ADRA har lært dem, efter at støtten fra ADRA Danmark er stoppet. Det viser en evalueringsrapport, som er blevet udarbejdet af en uafhængig konsulent.

”ADRA har arbejdet systematisk på at ændre sociale normer og påvirke måden, borgerne opfatter sig selv og hinanden på. Den slags er megasvært og tager lang tid, men flere år med vores Action for Social Change-program (ASC) har tydeligvis ikke været forgæves,” siger Karen Ansbæk, der er evalueringsrådgiver i ADRA Danmark.

Det overordnede mål med ASC har været at udruste fattige mennesker til at tage ejerskab over egen udvikling – både på det sociale, det økonomiske og det politiske område. Det er lykkedes ved, at civilsamfundet er blevet styrket i de mange forskellige landsbyer, hvor ADRA har opereret.

Holder de rette ansvarlige

Fra start har ADRA organiseret landsbyernes allermest sårbare mennesker i grupper, herunder særligt kvinder. Ud over at klæde grupperne på med viden om deres rettigheder, har de fået værktøjer til at analysere deres problemer og behov for efterfølgende at kunne identificere de bedste løsninger i fællesskab.

I den proces har de lært at gå i dialog med fx myndigheder for at holde dem ansvarlige for forbedret adgang til serviceydelser som rent vand, skolegang og sundhedsklinikker. Denne tilgang til udviklingsarbejde kaldes rettighedsbaseret; en metode, som ADRA Danmark promoverer, fremfor at der skal bruges danske bistandskroner på at bygge de nødvendige skoler, hospitaler osv.

ADRA her derudover lært kvinderne at starte deres egne andelssparekasser. Herigennem har de formået at investere og tjene deres egne penge, hvilket gør dem økonomisk uafhængige af deres mænd og giver dem midler til at kunne forsørge deres børn.

Overbevisende resultater

Det mest overbevisende resultat af indsatsen er borgernes nyvundne selvtillid over for myndighederne, som nu ved, at borgerne forventer noget af dem. Af den årsag er der blandt andet blevet bygget skoler, brønde er blevet etableret, sundhedsklinikker er blevet forbedret og småbønder har fået bedre adgang til rådgivning fra offentlige landbrugskonsulenter.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Evalueringsrapporten peger også på, at ASC har haft en dokumenteret positiv effekt på pigers og kvinders rettigheder og muligheder i et ellers mandsdomineret malawisk samfund. Kvinder har fået lederroller i landsbyerne og har fået selvtillid til at sætte beskyttelse af pigers og kvinders rettigheder på dagsordenen.

Flere piger er kommet på skolebænken, og det blev national lov i 2017, at børn under 18 år ikke må giftes bort. Loven blev til som et resultat af omfattende lobby-arbejde fra flere NGO’ers side. Hvad der særligt banede vejen for loven, var ADRA-producerede radio- og tv programmer og de lokale borgergruppers konstante oplysningsarbejde om det skadelige ved børneægteskaber og teenagegraviditeter.

”Ud fra mine 18 års erfaring i NGO-branchen mener jeg helt sikkert, at ADRA kan være stolt af de resultater, der er kommet ud af ASC i Malawi,” siger Karen Ansbæk. ”Udviklingshjælp bliver jo netop bæredygtigt, når de positive resultater, der tælles op, ikke angiver mængden af problemer, ADRA fikser direkte, men effekten og rækkevidden af de færdigheder og den viden, målgruppen selv opnår med støtte fra ADRA.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:ADRA Danmark udfasede sine projekter i Malawi i 2020 efter at have arbejdet i landet gennem 30 år. ASC-programmet var det dominerende siden 2011. ADRA Danmarks arbejde i Malawi var blandt andet finansieret med midler fra Danida.