Ung teolog beskriver nutidens udfordring

I ”Fanget i nuet af klimaangst og historieløshed”, beskriver den 26-årige teologistuderende og forfatter til bogen sin generations situation i en tid, der på den ene side forventer, at det enkelte individ skal skabe sin egen identitet, uafhængig af begrænsninger og historien som erfaringsgrundlag, og på den anden side samtidig forventer, at den unge skal løse fremtidens problemer.

Bogen er tematisk opdelt i tre afsnit med hver deres problem og afsluttes med et kapitel om, hvordan dette problem løses.

Tre problemstillinger

Første problem er, at fremtiden bliver formørket af en fremtidspessimisme, som fratager de unge håb for deres fremtid. Men samtidig stiller det dem overfor en umenneskelig forventning om, at de skal løse problemerne. Her fokuseres der især på klimaproblematikken og den angst og håbløshed, som en udpræget kriseretorik fra både politikere og medierne fremkalder i den unge.

Andet problem er den kendsgerning, at vi lever i en historieløs tid. Dette skal ikke først og fremmest forstås som en manglende interesse for historien, men snarere som en opløsning eller afvikling af den. Med vandalisering og nedrivning af statuer og omskrivning af historien fratages ungdommen forbilleder og myter at forstå sig selv ud fra. Man skal så at sige skabe sig selv. Det skaber rodløshed, depression og tab af fortid.

Tredje problem er, at der samtidig er et alt for optimistisk syn på menneskets – og dermed den unges formåen. Dette syn bygger på forestillingen om det rationelle menneske, der lærer af sine fejl og dermed bevæger sig mod større og større perfektion. Samtidig ser man – som en konsekvens af historieløsheden – mennesket som et autonomt individ, der er i stand til at skabe sig selv.

Denne udviklingsoptimisme, som i virkeligheden står i stærk kontrast til kriseretorikken og undergangsstemningen, lægger en alt for stor byrde på det unge menneskes skuldre.

Forfatter og teolog Søren Thomsen finder inspiration hos Grundtvig. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen

Grundtvig som løsning

Løsningen på de unges fangenskab i nuet – som tab af fortid og fremtid sætter dem i – finder Søren Thomsen hos Grundtvig, som han for øvrigt henviser til gennem hele bogen:

Mennesket må erkende, at det ikke kan redde sig selv, det må acceptere, at det er sat mellem mulighed og begrænsning, mellem håb og frygt – og lære at leve med den dobbelthed, som er i dette. Dermed bliver både fortid og fremtid nuanceret, og nuet frataget perfektionens krav.
”Fanget i nuet” er et bemærkelsesværdigt bidrag til en højaktuel debat.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Som selv tilhørende den generation, han skriver om, overser forfatteren imidlertid, at denne problematik ikke kun – om nok primært – er et problem for den unge generation. Vi er alle præget af tidsånden og kan som sådan læse os selv ind i bogens pointer.

Søren Thomsen: Fanget i nuet af klimaangst og historieløshed
152 sider. 199,95 kr. Kristelig Dagblads Forlag