Hjælp til kristne, der er fortvivlede over deres liv

Peter Skov fortæller om, hvordan flere er blevet opmærksomme på kraften i udfrielse fra onde og falske ånder. Noget, som mange troede kun gjaldt for besatte hedninge i Afrika og andre fjerne steder.

Peter Skov sammen med sin hustru Mona – som har godkendt, at han offentligt bekender sin synd – for at hjælpe andre.

Kan det tænkes, at selv hengivne og dybt troende kristne kan lide under indflydelse fra dæmoniske ånder?

Mange kristne vil nok afvise en sådan tanke. Mange føler ubehag ved blot af beskæftige sig med begrebet ”onde ånder”.

Det er også meget sjældent, man hører en prædiken om emnet. Men i stedet for at afvise emnet, fordi det er ubehageligt, bør vi opdage, at der her ligger en hemmelighed begravet, som kan hjælpe os til større frihed.

Det mener i hvert fald pastor Peter Skov, København. Han har selv oplevet, hvordan han efter 18 års porno-afhængighed kom fri, da han forstod nogle åndelige sandheder – og praktiserede dem i sit eget liv.

– De sidste 3 år har for mig været nogle af de mest fantastiske og udfordrende i mit liv. Jeg har personligt oplevet, at mennesker er kommet til tro, er blevet døbt, helbredt, udfriet og fyldt med Helligånden, fortæller han begejstret til Udfordringen. Og han tilføjer:
– Alt er baseret på først og fremmest at bruge kvalitetstid med vores dejlige Far i Himlen.

Konference i Atlanta med 5.000 deltagere

Peter Skov var i november til en konference i Atlanta, USA, med titlen: “The Supernatural Life”. (Det overnaturlige liv.)

– Mange rejste sig fra rullestole, flere døve kunne høre og mange hundrede manifesterede og blev sat fri fra onde ånder i løbet af konferencen, der løb fra d. 18-20. november. Der var over 5.000 deltagere, beretter Peter Skov.

Udover de mange helbredelser, hvad var så det specielle ved netop denne konference?


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Det var, at den helt åbent handlede om at blive sat fri for onde og falske ånder.
En af talerne oplevede som forberedelse at få en sætning fra Gud: ”Åndelig Frihed i Jesu navn går nu fra det mærkelige og mistænkelige til at bliver alment anerkendt.”
Jeg tror, det vil ske – også i Danmark. Og det vil betyde, at også mange kristne få det meget lettere, siger Peter.

Ikke besat, men plaget

Mener du, at kristne også kan være ”besatte”?

– Nej, ikke besat. Dette ord skyldes en forkert oversættelse af det græske ord for ”dæmoniseret”. Alle steder, hvor der i engelske bibler står ”possessed” – er det græske ord faktisk ”dæmoniseret”. Så der er tale om en plageånd, som forsøger at ødelægge vores liv – men den har ikke ejerskab, fordi vi som kristne tilhører Jesus. Og der er grader af indflydelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvordan viser det sig?

– Gode kristne, endda ledere af kirker og tjenester, kan kæmpe med gentagen synd, dårlige vaner, pornografiafhængighed, seksuel synd, depression, angst, vrede, forvirring, modløshed, frygt, mareridt, stemmer og forskellige sygdomme. De har bekendt det, omvendt sig, bedt Gud om hjælp – men har ikke fundet frihed.

Tilgivelse

Hvordan kan både Helligånden og onde ånder være i samme kristne person?

– Det enkle svar er: Helligånden bor i din ånd. Dæmoner arbejder i din sjæl og krop. Lad mig give et eksempel. Jesus sagde direkte, at hvis ikke vi tilgiver, vil det være som ”tortur fra fængselsvagter.” (Jeg tænker her på beretningen i Matt 18:34 om den gældbundne tjener.)
Hvis vi ikke vil tilgive, får dæmoner en slags legal ret til at angribe os. Hvis vi ikke vil tilgive vores næste af hjertet, bliver vi plaget dag og nat.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Du bekender modigt, at du i 18 år havde problemer med porno. Hvordan overvandt du helt konkret det problem?

– Jeg overvandt denne ”forbandelse” gennem personlig omvendelse fra bitterhed og skuffethed over Gud.

Skuffelse over Gud

Hvad var du skuffet over?

– Jeg blev jo kristen, fordi Peter Søndergaard besluttede at gå i det almindelige amtsgymnasium i Ringkøbing i stedet for det kristne. Gennem ham mødte jeg Jesus. Jeg kommer ikke fra en kristen baggrund. Men nu blev jeg meget begejstret og var med til at oprette Jesus-kirken i Ringkøbing. Det var os, der fik Charles Ndifon til Danmark for tyve år siden. Og det kom i TV2 Zulus ”Åndernes Magt” og gav genlyd over hele landet.
Men kirken kunne vi ikke få til at fungere. Og jeg oplevede en skuffelse dengang og senere over, at Gud åbenbart ikke altid gjorde det, jeg havde forventet. Jeg følte mig afvist af Gud.
Derfor måtte jeg omvende mig fra alle gamle triggers af selvmedlidenhed. Jeg befalede selv udfrielse i Jesu navn. Bl.a. ved hjælp af undervisning på nettet fra en række gode folk, som jeg har fulgt.

Hvordan opdagede du, at roden til dit problem lå i selvmedlidenhed?
– Ved at sætte ægte kvalitetstid af til at søge Gud én til én. Helbredelsen kom også gennem at se på Jesus på korset – og blodet – og Hans lydighed. Han kunne have haft selvmedlidenhed – men det havde Han ikke. Han var lydig i kærlighed til mig i ekstrem lidelse. Det er det endegyldige bevis for Guds kærlighed til os.

Mens du kæmpede med din synd, var du en meget aktiv kristen? Du har også været præst i Uniq kirken og er nu tilknyttet Hillsong i København.
– Ja. Men jeg tror, at mange andre end mig har kæmpet med at komme af med en synd, som vi faldt i igen og igen.

Og hvad er løsningen?

– At vi som kristne forstår vigtigheden af et meget ”mørkt” og ikke forstået og ikke italesat område: Frihed fra onde ånder – også for kristne. I stedet for at kæmpe den håbløse kamp, kan vi blive sat fri fra den magt, som har fået adgang til vores sind og krop gennem synd og forbandelser. Læg mærke til, hvor ofte Jesus helbredte både døve og andre syge ved at kaste en dæmon ud. 1/3 af alle Jesu mirakler var jo udfrielser. Hvor er det blevet af?
Da Han sendte de 70 disciple ud for at gøre de samme gerninger, vendte de tilbage og fortalte om, hvordan dæmonerne måtte adlyde dem. Det er dér – i Lukas 10 – hvor Jesus siger: ”Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn”. Det er dét, der sker, når vi befrier hinanden for dæmoners indflydelse. Satan mister magten. I USA er der de sidste tre år sket en vækkelse på dette område – drevet af lokale præster, der pludselig opdager styrken i dette redskab og de sunde tjenester, der er opstået. Nogle benytter sociale medier til at formidle forbøn for frihed fra onde ånder via Zoom – streamet live over YouTube, Facebook, TikTok.
Hundredtusindvis af følgere finder inspiration til personlig frihed gennem sociale medier. Udfrielse er ved at blive main-stream i kirkerne derovre. I begyndelsen af det ny år kommer en film om åndelig frihed: ”Come Out In Jesus Name” – den bliver vist i mere end 2.000 biografer i USA.

Hjælp at få

Er der også hjælp at få herhjemme?

– I Danmark er der tjenester som www.ellel.dk og flere andre, som har opdaget kraften i åndelig frihed og gør det på en sund måde. Jeg har også selv set både fysiske og psykiske udfordringer blive helbredt. Man kan henvende sig på www.actionchristianity.com for at sætte en tid med bøn op. Studer selv emnet i Bibelen. Læs bøger af fx Derek Prince, Vlad Savchuk, Don Dickerman og Alexander Pagani. Gå på YouTube – se udfrielserne, hør undervisningen, se interviews og historier, opfordrer Peter.

– Gå selv i gang med at praktisere det. Jesus er ikke stoppet med at gøre, hvad Han gjorde den gang, opfordrer Peter Skov.

Han er selv begyndt at se mennesker komme til tro, blive døbt, helbredt og udfriet gennem sit ”almindelige liv” som IT sikkerhedskonsulent og ved at sætte et par aftner om ugen af til at ”træne” Matthæus og Lukas kap. 10.
Det foregår på arbejdet, til familiefester, i foyeren i kirken, på restauranter eller i skolen.

Og Peter føler, at han igen oplever, hvad han oplevede dengang i starten af sit kristne liv:
”I’m back!” ler han.