Brug Store Bods- og Bededag

Svend Åge Jacobsen,
Hans Tausens Vej 10
6100 Haderslev

Nu har debatten om Bededag kørt over landet et stykke tid, og mange synspunkter har været i spil. Jeg har bare lyst til at nævne, hvad biskop Hans Adolf Brorson skrev om en bededag i sin visitatsbog den 20. maj 1745. Han var på besøg i Smidstrup menighed, men ”her måtte jeg afbryde besøget og haste hjem for at være med til den af kongen (Chr. VI) anordnede ekstraordinære bededag i Ribe og Sønderjylland den 21. maj mod Fæ-sygen”.

Hvad der så konkret har været indholdet af omtalte bededag 21. maj 1745, ved jeg ikke. Og hvordan det efterfølgende er gået med den omtalte Fæ-syge, ved jeg heller ikke, men eet står klart. Dagen blev brugt til det, den var beregnet til: BØN. Jeg synes, det er fint, at man gerne vil beholde Bededagen, men for at der kan være sammenhæng mellem ord og gerning, må dagen jo bruges til det, den er afsat til, nemlig bøn.

Efter mit skøn kunne det være fint at bruge Bededagen efter Brorsons forbillede. Bønnens indhold er frit, og problemerne er forskellige fra den ene til den anden. Fæ-sygen er vist nok drevet over, men vi har andre problemer i dag. Bibelen opfordrer os bl.a. til at bede for ”konger og alle i høje stillinger”.

Regeringen og Folketinget står i store problemer – økonomi – sundhed – psykiatri – forsvar – klima mm. Hvad ville der ske, hvis et samlet folk, pressen og oppositionen inklusiv, brugte Bededagen til at bede for Regeringen og Folketinget? Det er før sket i historien med stor velsignelse til følge.

Fra begge sider af arbejdsmarkedet ønskes Bededagen bevaret. Tak for det. Så lad det da blive til netop en bededag. En dag, hvor arbejdsgivere bruger tid i bøn for alle ansatte og takker Gud for gode arbejdere, der hver dag trofast møder ind og driver virksomheden. Og modsat kunne lønmodtagerne takke Gud for deres arbejdsgiver, bede om velsignelse for dem og bede om, at den enkelte må kunne fylde netop sin plads. Meget mere kunne nævnes, but, you name it.

Der er magt i de foldede hænder,
i sig selv er de svage og små;
Men mod almagtens Gud du dem vender,
han har lovet, at svar skal du få.

Der er nogle, der siger, at bønnen er den stærkeste magt i verden. Så lad os dog bruge den, især på Bededagen i 2023. Det kan være, at det er sidste chance for netop en Bededag.


Artiklen fortsætter efter annoncen: