Vrede under første samråd

Morten Messerschmidt (DF) var rasende og mener, regeringen kommer til at ende i Højesteret med lovforslaget om at fjerne Bededag.

Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt havde stillet spørgsmål til ministeren om afskaffelse af Store Bededag, og kirkeministeren redegjorde for forløbet og inddragelsen af folkekirken. Det svar var Messerschmidt bestemt ikke tilfreds med. Han tordnede mod regeringen.

– De økonomiske beregninger hænger slet ikke sammen for regeringen. Det er et totalangreb på Danmark, danske værdier, dansk kultur og dansk historie, som regeringen haster igennem med vold og magt uden at lytte til hverken kirke, biskopper, danskerne eller Folketinget, mente Morten Messerschmidt. Han og kirkeudvalget fremdrog flere eksempler, og hver gang parerede kirkeministeren tilbage med, at beslutningen om at afskaffe bededag allerede er taget, men at regeringen mener, de har lyttet til kirken.

– Jeg er rasende over det her! Vi kommer aldrig til hverken at glemme eller tilgive – og selv når I dropper det her forslag, for det kommer I til, kommer vi aldrig nogensinde til at glemme, hvad det er, I har gang i, fortsatte Morten Messerschmidt, medens kinderne blussede.

– For det handler ikke om at forsvare Danmark. I er ved at ødelægge Danmark med nogle enfoldige betragtninger om, at det ikke har noget med evangeliet at gøre, sagde han med henvisning til kirkeminsterens redegørelse, hvor hun trak et par udtalelser fra Københavns biskops udtalelse ud som et argument for afskaffelsen.

– Det er jo helt forkert brug af biskoppens papir! Biskoppen argumenterer jo imod regeringsforslaget. Nu får Folkekirken så lov til at rydde op efter jeres fejl, tordnede formanden for Dansk Folkeparti og sluttede med at anklage regeringen for at sjofle Grundlovens ånd, når man blander sig i kirkens indre anliggender uden at have god høringstid.