Portrætter af de danske kirkesamfund fortalt af dem selv

Der er gennem årene skrevet flere bøger, der præsentere Danmarks forskellige kirkesamfund eller et udsnit af dem. Den seneste er ”Kirken den er … . Om kirker og kristne i Danmark – fortalt af dem selv”, udgivet på Eksistensen. Det særegne ved netop denne bog er, at den er skrevet af repræsentanter for kirkesamfundene selv.

Hvert kapitel præsenterer et kirkesamfund, bl.a. ud fra dets historie, dets udbredelse på verdensplan, dets lære, dets gudstjenesteform, dets trospraksis og dets forhold til økumeni. Man får desforuden et overblik over kirkesamfundenes størrelse i antal kirker og medlemmer.

Forskelle og ligheder

Gennem læsningen bliver man gjort bekendt med forskelle og ligheder de forskellige kirker imellem. Men inden der tages fat på de enkelte kirkesamfund, er der tre indledende oversigtskapitler. Her findes en fin illustration netop af forskellene imellem kirkerne. Fra såkaldt lavkirkelige, der er kendetegnet ved få ritualer, minimal embedshierarki og lokale kirker; til højkirkelige, der til gengæld er kendetegnet ved mange ritualer, embedshierarki og globale kirker.

Startende fra de lavkirkelige til de højkirkelige, rangerer Mads Christoffersen og Jan Nilsson – som er redaktører og forfatter til det første kapitel – dem fra frikirker, reformerte, lutherske, anglikanske, katolske til ortodokse.

Stærk enhed i Kristus

Netop disse forskelle bliver tydeliggjort i kirkernes egne præsentationer. Men samtidig får man også en stærkere og stærkere oplevelse af deres fælles grund, efterhånden som man læser. Trods forskelle i gudstjenesteformer og trospraksisser, bl.a. i sakramentsforvaltningen og sakramentsforståelsen, træder en stærk enhed i Kristus frem.

Nutidige udfordringer

Bogen afsluttes med et kapitel om kirkernes udfordringer i vor tid. Maria Munkholt Christensen, der er forfatter til dette kapitel, udstikker her fem strømninger, som udfordrer kirken: Post modernismen, pluralismen, polariseringen, digitaliseringen og globaliseringen kontra nationalstaten.

Hun citerer således sociologen Zygmunt Bauman, der karakteriserer det postmoderne menneske som et ”omflakkende individ, der bevæger sig uforpligtende rundt og kun opholder sig flygtigt i fællesskaber og i parforhold” (s. 259f).

I postmodernismens pluralisme er det absolutte og de endegyldige sandheder gået i opløsning og med digitaliseringen med de sociale medier finder folk sammen i onlinefællesskaber, ”der passer lige netop til deres egne interesser og holdninger” (s. 261). Det er ikke svært at se, hvilke udfordringer det stiller kirkerne overfor. Bogen er både oplysende og tankevækkende og kan virke til en større forståelse og respekt kirkerne imellem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Af Mads Christoffersen, Bent Bjerring-Nielsen, Jonas Adelin Jørgensen, (red.), Jan Nilsson:
Kirken den er … . Om kirker og kristne i Danmark – fortalt af dem selv

270 sider. 299,95 kr.
Eksistensen