Tidligere MF’er skal lede netværk om kirkeligt udviklingssamarbejde

På billedet ses fra højre: Hugo Martinussen (sort jakkesæt); Peter Hedelund; Maria Silkjær; Johnny Lindgren (rød trøje); formand Daniel Toft Jakobsen (midt i billedet); Morten Kofod (briller baggrund); Katja Gennertoft Bojsen, Sekretariatsleder; og yderst til venstre Anders Bjørnkjær-Nielsen.

Tidligere folketingspolitiker for Socialdemokratiet, Daniel Toft Jakobsen, er valgt som ny formand for CKU, Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde.

Her får han, sammen med den øvrige bestyrelse, ansvaret for at bevæge organisationen videre i retningen af at sikre kirker og kirkelige organisationer en seriøs stemme i samtalen om udviklingssamarbejde.

Kirkerne har vigtig rolle

Daniel Toft Jakobsen har som folketingspolitiker været sit partis udviklingsordfører og dermed blandt andet arbejdet for anerkendelsen af trosbaserede aktører:
“Langt størstedelen af mennesker i de lande, vi arbejder i, handler med afsæt i religiøse værdier. Og de orienterer sig mod religiøse autoriteter. Derfor er samarbejdet med trosbaserede organisationer og lokale religiøse aktører vigtigt for vores danske udviklingssamarbejde,” skrev han i efteråret sammen med daværende udviklingsminister Flemming Møller Mortensen i et indlæg i Kristeligt Dagblad.

Trosfrihed

Som politiker har Daniel Toft Jakobsen altid haft fokus på tros- og religionsfrihed, og han har bl.a. været formand for et tværpolitisk netværk i Folketinget for international tros- og religionsfrihed. Samtidig har han allerede et godt kendskab til CKU’s arbejde, bl.a. gennem sit virke som bestyrelsesmedlem i organisationen VIVA Danmark, som er en af CKU’s medlemsorganisationer.

Ny CKU-strategi

”Jeg er meget glad for den tillid, som CKU’s generalforsamling og nyvalgte bestyrelse har vist mig, og jeg glæder mig til at tage del i det vigtige strategiske arbejde, der ligger i at udvikle CKU i overensstemmelse med den netop vedtagne strategi i løbet af de næste år. CKU er for mig en meget relevant organisation, som er midt i en spændende udvikling, og jeg glæder mig til – sammen med de dygtige folk i CKU’s bestyrelse – at være med til at løfte organisationen videre,” siger Daniel Toft Jakobsen.

Den nye strategi, som netop er blevet vedtaget, vækker begejstring hos den nye bestyrelsesformand:

“Det er en god strategi med fokus på bl.a. tros- og religionsfrihed, klima, fredsarbejde, børn og unge og ikke mindst en bedre understøttelse af medlemsorganisationernes gode arbejde. Det giver nogle fantastiske muligheder at samarbejde med lokale kirker og kirkelige organisationer i udviklingslandene.
Dels giver det en naturlig lokal forankring og ofte adgang til et netværk af kirker og menigheder, der når ud i selv de fjerneste egne, og dels giver det et stort forandringspotentiale, fordi religiøse ledere og trosbaserede organisationer mange steder i verden på godt og ondt spiller en helt anden rolle for samfundsudviklingen – også i forhold til normer og værdier – end tilfældet er i Danmark. De muligheder vil jeg gerne se, om vi kan blive endnu bedre til at udfolde i arbejdet med trosbaseret fredsarbejde, bekæmpelse af fattigdom, styrkelse af menneskerettighederne og ligestillingen, beskyttelse af klimaet og meget andet.”

Nye i bestyrelsen

Udover Daniel Toft Jakobsen blev følgende valgt ind i CKU’s bestyrelse:  Jan Ørskov, COO i SAT-7 International. Jan Ørskov har 40 års erfaring med journalistik og kommunikation og over 25 års ledererfaring fra DR, TV2 og nu SAT-7, som forsyner 25 lande i Mellemøsten og Nordafrika med kristent, kirkeligt og udviklingsorienteret indhold på fire tv-kanaler og en række sociale og digitale medier.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Peter Hedelund, generalsekretær i MAF Danmark. Peter Hedelund er socialrådgiver, men har mest arbejdet som leder på en rejsende efterskole og som præst.
Maria Silkjær fra Apostolsk Kirkes Mission blev valgt ind som suppleant. Maria Silkjær er en af grundlæggerne af Farming 4 Life, som er udviklingsprojekter, der fokuserer på bæredygtigt landbrug, kost og sundhed, familieliv og trivsel, låne sparre grupper og andelsforeninger.

CKU’s bestyrelse er pr 27. april 2023 sammensat af: Daniel Toft Jakobsen, formand; Johnny Lindgreen, næstformand; Anders Bjørnkjær-Nielsen; Morten Kofoed; Hugo Martinussen; Peter Hedelund; Jan Ørskov; Maria Silkjær.

Om CKU

CKU, Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde, er et dansk ressourcecenter for udviklingssamarbejde gennem kirkelige netværk. CKU repræsenterer 36 medlemsorganisationer med 120 partnere i 40 lande. CKU er et ressourcecenter for specialiseret viden om kirkeligt udviklingssamarbejde og talerør for netværkets medlemmer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:CKU’s sekretariat ledes af sekretariatschef Katja Gunnertoft Bojsen og består af 14 ansatte og 3 studentermedhjælpere.