Tidligere biskop bliver ny formand i Dansk Missionsråd

– Evangeliet lever ved at blive delt, og missionsarbejdet åbner den lokale kirke mod den globale kirke, fastslår Peter Fischer-Møller.

Den tidligere biskop i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, blev valgt som formand for Dansk Missionsråd ved repræsentantskabsmødet den 26. april 2023.

I en pressemeddelelse udtaler generalsekretær Henrik Sonne Petersen: ”Jeg er både glad og stolt over, at Peter Fischer-Møller er blevet valgt som formand for Dansk Missionsråd. Han har mange års erfaring fra dansk kirkeliv, både som biskop i Roskilde og formand for Danske Kirkers Råd. Dertil kommer, at Peter Fischer-Møller har stor indsigt i arbejdet med kirkernes mission gennem sit formandsskab i Danmission (2010-2019) og Tænketanken for Forfulgte Kristne.”

Mission er en gensidig proces

Generalsekretæren nævner i pressemeddelelsen sin forventning til, at den nye formand især kan bidrage på områder som ”skaberværk, religionsfrihed og offentlighedsteologi”. Selv udtaler den nye formand:

Dansk Missionsråds logo viser et kors, et skib og en klode. Skibet er symbolet på kirken og det kristne fællesskab i syd og nord.

”Mission er en grundlæggende del af det at være kirke. Evangeliet lever ved at blive delt, og missionsarbejdet åbner den lokale kirke mod den globale kirke.
Vi har et ansvar for at se udover vores eget sogns, provsti og stifts grænse. Mission er ikke noget, som kommer ét sted fra og går et andet sted hen. Det er en gensidig proces, og i den får vi evangeliet tilbage i nye former.”

Dansk Missionsråd er et fællesskab af 34 kirkelige organisationer, der arbejder med kristen mission. Blandt medlemmerne finder man både folkekirkelige, frikirkelige og fælleskirkelige organisationer, heriblandt Ungdom med Opgave og Evangelisk Frikirke Danmark. Peter Fischer-Møller var opstillet til formandsposten i Dansk Missionsråd af Danmission.