Befrugtningen skaber nyt liv – bevar det!

Pastor Benny Blumensaat,
Kirkegade 58,
6700 Esbjerg.

900.000 små børn er blevet aborteret siden abortens indførelse i 1973. Livet starter ved befugtningen. Her dannes den genetiske kode, der gør et menneske til den, han eller hun er. Ingen anden i verden, (hvis man da ikke er en enægget tvilling) har samme genkombination, og man bliver til sin død ved med at ”trækkes med” disse gener.

Sammensmeltningen af æg og sædcelle forvandler to skrøbelige halv-celler til et kraftcenter, der sætter en eksplosion af vækst i gang. En vækst som brutalt stoppes på grund af den dødens kultur, som politikerne og kongehuset lagde navn til gennem et pennestrøg i 1973 uden omtanke for de konsekvenser, det medfører at behandle de mest sårbare på så barbarisk vis.

Ved hver eneste abort mister både den enkelte og samfundet sin menneskelighed og fremmer en råhed, som nok ikke er intentionen, men konsekvensen, en konsekvens, som fører til yderligere råhed og umenneskelighed, hvis ikke den stoppes. Stop den nu!.