Sønderjysk folkekirke holder gudstjeneste i forbindelse med Pride Week

Christianskirken i Sønderborg afholder for første gang en mangfoldighedsgudstjeneste i forbindelse med Sønderborg Pride Week.

Christianskirken i Sønderborg holder gudstjeneste i forbindelse med Sønderborg Pride Week.

Sognepræst i Christianskirken i Sønderborg Lars Astman Smedemark og præst Helle Astman Smedemark leder i anledning af Sønderborg Pride Week en mangfoldighedsgudstjeneste.

Her er budskabet klart – alle er velkomne uanset køn, seksualitet, identitet eller etnicitet. Vi ville gerne have haft en kommentar fra Lars Astman Smedemark, hvor han kunne sætte nogle flere ord på, hvorfor han mener, det er en god idé med en mangfoldighedsgudstjeneste, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Til lokalavisen i Sønderborg har Lars Astman Smedemark til gengæld udtalt følgende:

“Som der står i salme 29 (i salmebogen, red.): “Vi hylder skaberværket og livet i al dets mangfoldighed, så vi får mod at bære vor klode som en blomstereng, et liv i broget sammenhæng,” siger sognepræst Lars Astman Smedemark. Man må formode, at det betyder, at Lars Astman Smedemark dermed mener, det er en god idé at holde sådan en mangfoldighedsgudstjeneste.

”Kirken skal ikke være bannerfører”

Jørgen Jørgensen, der er sognepræst i Aabenraa og en aktiv debattør, er til gengæld af en helt anden holdning: ”Det er ikke kirkens opgave at være bannerfører for bestemte grupperinger med politiske eller etiske særstandpunkter. LGBTQ+, der arrangerer Pride, står for en seksualmoral – og et syn på køn, som har Bibelens ord imod sig. Det udfolder sig tydeligt i deres offentlige udtalelser og deres arrangementer; bl.a. i Pride,” siger Jørgen Jørgensen.

Sognepræst Jørgen Jørgensen fra Aabenra Kirke mener ikke, at kirken skal være bannerfører for politiske budskaber.

Bibelsk mandat?

Jørgen Jørgensen understreger, at vi i Danmark har frihed til at mene og tro, hvad vi vil.

”Da vi både har religions- og ytringsfrihed i Danmark, er der ikke noget i vejen for, at LGBTQ+ kan gøre præcis, hvad de vil. Det er de naturligvis velkomne til. Der er frihed – og tak for det – til at mene, tro og fremføre, hvad man er overbevist om, men det betyder jo også, at der må være frihed til at modsige, drøfte og argumentere i en anden retning,” fastslår Jørgen Jørgensen.

For Jørgen Jørgensen er det vigtigt, at kirken ikke velsigner noget, som Bibelen ikke giver mandat til at velsigne. ”Kirken har ingen mandat til at lægge røst til – endsige velsigne – noget, der ikke er givet mandat til i Bibelen,” slutter Jørgen Jørgensen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Regeringen har ikke planer om ændringer

I 2012 blev ægteskabsloven ændret. Det blev muligt for par af samme køn, på samme måde som par af forskelligt køn, at indgå ægteskab i Danmark. Samtidig besluttede man, at præster, der ikke støtter denne ordning, har frihed til at sige nej til at udføre vielsen. På nuværende tidspunkt ser regeringen ingen grund til at ændre på den nuværende lovgivning, der både gør det muligt for par af samme køn at blive viet i kirken, og samtidig giver præster mulighed for at nægte at udføre vielsesceremonien, hvis parret er af samme køn.

“Danmark har altid været foregangsland for LGBT+-rettigheder. Både da vi som det første land i verden ved lov åbnede for muligheden for registreret partnerskab i 1989 og senest i 2012, da par af samme køn fik mulighed for at blive viet i folkekirken. Det er korrekt, at en lokal præst har mulighed for at afslå vielsen, men parret er sikret retten til vielse i folkekirken. Så hvis den situation opstår, skal den lokale provst eller biskop hjælpe med at finde en anden præst, og det vil regeringen ikke ændre på,” siger kirkeminister Louise Schack Elholm til Sønderborg Lokalavis.