Renovering af Sundeved Centrets kirke

Sundeved Centret med kirken bag træerne. Fotos: Sundeved Centret.

Sundeved Centret fik lige før julen 2022 en gave på 1 million kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til renovering af centrets kirke.

Helt skjult bag træerne ligger Stenderup Kirke på bakken lige udenfor Nybøl mellem Gråsten og Sønderborg. For flere er den ikke kun skjult bag træerne, men også helt ukendt, mens andre til gengæld har deltaget i én af de 5-7 årlige bryllupsfester, hvoraf enkelte også bliver viet i kirken, eller man har deltaget i andre begivenheder på centret.

Mens Sønderjylland var under tysk herredømme, blev der bygget seks frimenighedskirker i landsdelen. Professor og arkitekt Martin Nyrop, der er mest kendt for Københavns Rådhus, har tegnet Stenderup Kirke, som blev bygget i 1902-1903. Senere blev Sønderborghus bygget, hvor vi også har Martin Nyrops Plads.
Arkitekt Bent B. Toft, Haderslev, står for renoveringsprojektet i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, da kirken er fredet.

Her ses kirkerummet i den historiske bygning, som står foran en gennemgribende renovering.

I løbet af juli måned har centrets frivillige ryddet kirken for bænke og andet inventar. 1. august gik arbejdet så i gang med at tage de store blyindfattede ruder ud og skifte frostsprængte mursten, mens skorstenen skulle mures om og soklen repareres. Alt træværk inkl. tagryg med spir skal repareres og males. Døre og vinduer males. De kalkede vægge skal sandblæses og kalkes på ny. Orglet skal indpasses farvemæssigt til kirkens interiør.

”Vi er enormt glade og taknemmelige for, at det lykkedes at finde midlerne til det store projekt”, siger Peer Mikkelsen, der er formand for Sundeved Centrets bestyrelse.

”Det startede i 2014, hvor vi fik gennemgået kirken og lavet en handleplan af en arkitekt. Vi skylder en stor tak til alle vores sponsorer, der gør det muligt, og de frivillige, der hjælper med forskellige opgaver”. Pengene til projektet kommer fra Den A. P. Møllerske Støttefond, der giver 1 million kr., Slots & Kulturstyrelsen støtter med 485.000 kr., BHJ Fonden, Gråsten, giver 100. 000 kr., Indre Mission giver 211.000 kr., og endelig har Sundeved Centret selv sparet 500.000 kr. op til projektet.