50 år med fri abort markeres med bønnebog og kampagne

Kampagnen ”50 aar for meget.dk”, som udfordrer de traditionelle argumenter og inviterer til debat, kan findes på Facebook, Instagram, Tik Tok og 50aarformeget.dk

Organisationen Retten Til Liv vil skabe debat med kampagnen ”50 aar for meget.dk”. Samtidig opfordrer man med bogen ”Bønner for det ufødte barn” til bod og forbøn i Danmarks kirker den 1. oktober.

Loven om fri abort trådte i kraft denne dag for 50 år siden, og det er oplagt at benytte søndagens gudstjeneste til at markere dette, skriver Retten Til Liv. Omkring 100 præster i alle afskygninger af det konservative kirke-Danmark (dvs. folkekirker, valg- og frimenigheder, frikirker, katolsk og ortodoks kirke) har modtaget en henvendelse om markeringen i deres personlige mailboks.

Svigt af mor og barn

”Det danske folkestyre har med loven om fri abort svigtet både de ufødte og kvinden, der bærer barnet. Moren fik en lovfæstet ret til at få sit barn aflivet før 12. svangerskabsuge, en rettighed, som omtales som en stor sejr i kampen om ligestilling. Men ved at give kvinden ene-ansvaret har samfundet fraskrevet sig ansvaret for disse små medmennesker. Dette svigt mod mor og barn – for ikke at tale om uretten ved, at drab på uskyldige, sårbare medmennesker er ophøjet til lov – skriger til himlen,” skriver Retten Til Liv.

Organisationen opfordrer kirkerne til at bruge bønnebogens forslag til bods- og forbøn under gudstjenesten den 1. oktober. Det omtalte svigt mod mor og barn og den himmelråbende uret mod uskyldige, sårbare medmennesker i mors liv kalder på kirkens modsvar, og i gudstjenestelig sammenhæng kalder det på bod og forbøn, fastslår Retten Til Liv.

”…ved at give kvinden ene-ansvaret har samfundet
fraskrevet sig ansvaret for disse små medmennesker.
Dette svigt mod mor og barn
– for ikke at tale om uretten ved,
at drab på uskyldige, sårbare medmennesker
er ophøjet til lov – skriger til himlen”

Tre-delt bønnebog for det ufødte barn:

Første del er bønner til offentlig brug, udarbejdet på baggrund af bønner, der har været brugt i dansk eller norsk kirkelig sammenhæng.

Anden del er bønner til brug i den personlige andagt eller fx i sjælesorg skrevet af mennesker, der har stået i eller tæt på en abortsituation.

I tredje afsnit findes forslag til, hvordan bønnerne kan indgå i en forbønsgudstjeneste eller offentlig forbønshandling.
Bønnebogen kan findes på rettentilliv.dk


Artiklen fortsætter efter annoncen:Redaktion: Sogneprœst Henrik Højlund; sogneprœst Orla Villekjœr; hjælpepræst i Pinsekirken Poul Kirk; lœge Anne Marie Levring og forhenværende landssekretœr Kerstin Hoffmann