Mindeord over sømandsmissionær Bent Muff

Bent Muff døde 85 år gammel den 25. oktober 2023 i Esbjerg.

I sine unge år var Bent fisker, men som 32-årig blev han i 1970 kaldet til en tjeneste i Sømandsmissionen som sømandsmissionær med base i Esbjerg. Her arbejdede han i 37 år. Han beskrev selv arbejdet på denne måde: Det er en mellemting mellem en bydreng og en præst. Bydrengens opgave er at gøre det, de andre ikke gider eller har tid til, og præstens opgave – det er der mange, der mener, at det er at prædike, men jeg fandt hurtigt ud af, at den vigtigste opgave var at lytte.

Det var også sådan, jeg oplevede Bent – nærværende og lyttende med begge ben solidt plantet i troen på Jesus Kristus. Selvom han lagde vægt på samtale med sømanden og fiskeren, var han også forkynder, og jeg husker hans forkyndelse som et stærkt evangelisk budskab, der kunne trøste og bære sine tilhørere. Fra mine samtaler med ham blev jeg klar over, hvor meget han selv levede af det.

Bent havde også flere opgaver som sømandsmissionær. Han var blandt andet formand for Broderkredsen og formand for Svendborg Søfartsskole. Han havde også i en periode ansvar for Sømandsmissionens arbejde i Grønland. Man kunne ikke sige Bent Muff uden også at sige Etna Muff. Hans kone fulgte ham trofast i arbejdet både i Danmark og Grønland.

Med deres store engagement i Sømandsmissionen har Bent og Etna haft stor betydning for arbejdet med at drive mission og diakoni blandt søfolk og fiskere. De nåede at holde diamantbryllup, inden han de sidste fire år måtte leve uden sin Etna, da hun døde i 2019. Selvom han ikke var med i arbejdet længere, fulgte han levende med i Sømandsmissionens arbejde indtil det sidste.

Vi takker Gud for, hvad han gav os gennem Bent. Æret være Bent Muffs minde.