KDs værdi-grundlag

Mette Guldager Andersen
Kværndrup

Jeg vil gerne knytte et par kommentarer til Knud Haaning Andersens og Peter Øhrstrøms læserbreve den 24. dec. 2023, den 7. jan. og 14. jan. 2024.
Jeg er virkelig ked af, at KHA har meldt sig ud af KD efter 52 år. Misèren ved KDs nuværende situation er, at med vedtagelsen af KDs 2030-plan i 50-året for Kristeligt Folkepartis/Kristendemokraternes eksistens havde mange fået den opfattelse, at KD nu ikke længere var imod abort.

Jeg opdagede det selv ved, at jeg fire gange af KDs landskontor blev bedt om at svare 8. klasses piger, der skulle skrive projektopgave og stillede spørgsmål om abort. Når jeg spurgte dem, hvordan de havde fået den opfattelse, henviste de til 2030 planen (side 15 under “Hjælp til trivsel”) og hvad der stod om abort på KDs hjemmeside, fx at KD ikke ville afskaffe adgangen til abort.

Jeg forklarede dem så, at det for 50 år siden var blevet lov i dette land, at enhver kvinde med bopæl i Danmark havde ret til fri abort indtil udgangen af 12. graviditetsuge. Som parti hverken kan eller vil vi nægte nogen kvinde denne lovlige ret. Det er kvinden selv, der vælger, og vælger hun abort, vil vi respektere det, men kan ikke anbefale det. Vi var – og er stadig – imod abort.

Jeg fortalte også pigerne om vores daværende principprogram af 2008, og at det var det, der var grundlaget for partiets politik. Deri stod der, at “Retten til livet er den grundlæggende menneskeret”. Og der stod også: “Menneskets værdi er ukrænkelig fra befrugtning til død”. – Principprogrammet var forsvundet fra KDs hjemmeside; det var helt tydeligt, at det var nyt for pigerne, hvad jeg sagde, og de takkede mig mange gange for min hjælp.

Nu fik vi så ved landsmødet i oktober 2023 vedtaget et nyt værdigrundlag for KD. Forud for vedtagelsen i 2023 var alle storkredse ved møder med KDs ledelse blevet præsenteret for et oplæg til dette, og om man ville kalde det “værdiprogram”, da “principprogram” signalerer protest. Fint nok med mig, for jeg kunne sagtens se mig selv og mine holdninger repræsenteret med værdiprogrammet, som inden vedtagelsen på landsmødet blev til KDs værdigrundlag.

MEN – jeg er helt enig med KHA i, at det var en meget forkert erklæring, partiet udsendte efter landsmødet: At vi accepterer kvinders ret til abort i de første 12 uger af graviditeten! Nej og atter nej, men vi respekterer naturligvis denne ret, da den jo er lovfæstet ved abortloven af 1973. Så jeg gentager: Vi er stadig imod abort.

Som PØ er jeg glad for KDs nye værdigrundlag, som kan rumme mig og mine holdninger. I den forbindelse vil jeg gerne her sende en taknemmelig tanke til Tove Niklassen, som var min læge i Århus, da jeg fik mine børn i 1978 og 1983. Hun sagde ved abortlovens indførelse: “Nu får vi kristne travlt, for vi er jo dem, der ved, hvor tilgivelsen findes! “


Artiklen fortsætter efter annoncen: