KDs værdi-grundlag 2

Vagn Hougaard Sørensen

Som opfølgning på læserbrev af Peter Øhrstrøm i Udfordringen 7. januar ’24 vil jeg gerne komme med nogle tanker. P. Ø. skriver i læserbrevet, at han er meget glad for det nye værdigrundlag. Og når det læses igennem, kan det da også kun glæde, at et dansk, politisk parti vil arbejde for, at ”et kristent livs- og menneskesyn præger den politik, der bliver ført”

Hurra for det. Det er rigtig godt i en nutid, hvor vi ser, at ”tidsånden” fjerner sig mere og mere herfra, og oplever, at specielt den opvoksende generation mangler kendskab til, hvorfra vore gamle, danske værdier faktisk stammer. Imidlertid er der noget, der bekymrer mig ved gennemlæsning af værdigrundlaget. Partiet vedkender sig åbent at have skiftet kurs m.h.t. abort, hvor man hidtil har haft som værdi, at livet startede ved undfangelsen, og at man ikke kunne afslutte et liv – undtagen i meget særlige tilfælde.

Denne holdning har man nu nyrevideret. Under afsnittet ”Værdighed” står der bl. a. ”Ikke mindst i forbindelse med forskning og fertilitetsbehandling er det vigtigt, at respekten for menneskets integritet og værdighed også omfatter menneskelivets første faser, herunder befrugtede menneskelige æg og fosteranlæg.” Samtidig står der: ”Alle mennesker er ligeværdige, enestående, uerstattelige og har uendelig værdi gennem hele livet.”

Ud fra dette er det lidt svært at forstå, at partiet går ind for, at man frit og efter eget valg kan udføre abort til 12. uge. Det må jo betyde, at man mener, at ”livets første faser” og ”hele livet” først starter ved 13. uge! Det er svært at læse anderledes. Altså er et 12 uger gammelt foster ikke liv – et menneske – og har ikke ”uendelig værdi”. Der sker først ved overgangen fra 12. til 13. uge.

Formanden for KD har i forbindelse med lanceringen af det nye værdigrundlag forklaret, at de som parti var nødt til at modernisere sig og slække lidt på tidligere holdninger (ikke direkte citat), hvis man skulle have en chance for at komme i Folketinget. Altså har man en holdning indtil det bedre kan betale sig at have en anden. Det er rigtig ærgerligt!

Sidste år fyldte menneskerettighederne 75 år, hvilket også blev markeret af KD. Men altså – disse gælder kun fra 13. uge!