Henrik Højlund: Gud giver glæde både til troende og ikke-troende

Henrik Højlund foran Aarhus Bykirke i centrum af Aarhus. Som billedet antyder, foregik interviewet før kalenderen sagde forår. Foto: Lisbeth Møller Uhd Jepsen

Valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke Henrik Højlund brænder særligt for to ting. Mere Jesus-glæde blandt de kristne, og at flere ”almindelige” danskere, flere trosnysgerrige og flere ateister, flere af alle dem, som endnu ikke kender Jesus, kommer ind i kirken.

Hjertevarme, fredfyldt glæde og et mildt og livsfyldt blik er superlativer, som beskriver mødet med Henrik Højlund. En mand med livsvisdom og dybe Gudserfaringer, som sætter eftertænksomhedsspor med sine velovervejede og velvalgte ord. Jeg har aftalt at mødes med Henrik Højlund til en snak om lidt af hvert.

Henrik Højlund er 63 år og har været præst i 30 år med sin teologiuddannelse fra Aarhus Universitet. Han er bosiddende i Aarhus sammen med sin kone Margrethe, og sammen har de fem voksne børn. Henrik var studentersekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS), inden han startede i præsteembedet, hvor han har været i Nordnorge, København og Løsning, inden han for fire et halvt år siden blev præst i Aarhus Bykirke.

Derudover maler han billeder, skriver bøger og forsøger at bruge sin tid klogt samtidig med, at han nyder nuet.

Veje til Jesus-glæde

Glæden fylder meget i Henriks liv, og han trives med menneskerne og opgaverne i Aarhus Bykirke. I sin brand for, at de, som er kristne, får mere Jesus-glæde, som Henrik kalder det, giver han også et bud på, hvordan man får mere af denne glæde.

“Den kommer fra Jesus selv,” siger Henrik, mens han rejser sig for at finde sin bibel, “vi får mere af denne Jesus-glæde ved at drikke af de kilder, som Guds Ånd inspirerer. Vi skal lade Bibelens ord inspirere os på varierende måder fx til gudstjenester i små grupper eller på retræter. En anden kilde med Åndsfylde er, når vi indtager nadveren, ligesom også lovsang og bøn er kilder, som Helligånden virker igennem,” siger Henrik Højlund.

Ifølge Henrik skal vi i dagligdagen forsøge at praktisere det, som står i Paulus’ brev til efeserne kapitel 5:

”Nej, lad jer fylde af Helligånden, så I opmuntrer hinanden med lovsange, salmer og åndelige sange. Lovsyng Herren i jeres hjerter, og sig altid tak til Gud Faderen for alt, hvad I har fået gennem vores Herre Jesus Kristus.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud giver glæde til alle

At mennesker, som endnu ikke er kristne, kan være fyldt af glæde, er for Henrik en selvfølgelighed. Han bladrer igen i sin bibel, denne gang for at finde det sted, som fortæller os, at Gud har givet glæde til kristne såvel som til ikke-kristne. Han finder et sted i Apostlenes Gerninger kapitel 14 vers 16:

”I tidligere tider har Gud ladet alle hedninger gå deres egne veje, og alligevel har han vidnet om sig selv gennem sine velgerninger ved at give jer regn fra himmelen og frugtbare årstider, ved at mætte jer og ved at fylde jeres hjerter med glæde.” Gud har altså fyldt alle menneskers hjerter med glæde.

“Er det mærkeligt, at vi kan møde ateister, som er fyldt af glæde? Er det mærkeligt, at hvem som helst, kan blive fyldt med glæde ved en koncert? Nej, det er overhovedet ikke mærkeligt,” siger Henrik Højlund og fortsætter: “Alle mennesker er skabt af Gud, som fylder hjerterne med glæde.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Det samme gør sig gældende, hvis jeg læser en god bog, som er skrevet af en ikke-kristen forfatter, der har megen livsvisdom. Kan en ikke-kristen forfatter have livsvisdom, kan vi spørge: Ja, det kan han, fordi han er skabt af Gud.”

Kristne er først og fremmest mennesker

Den glæde, vi har som kristne, kan ligesom for alle andre også nogle gange visne. Som Henrik siger:

“Vi er først og fremmest mennesker. Vi kan også få depression eller ADHD eller noget helt tredje, som gør, at livet bliver hårdere at navigere i. I det kristne fællesskab vil vi møde kristne, som er triste eller mismodige, som er fyldt med sorg og alle slags bekymringer, eller som oplever smerte og manglende livsglæde. Ligesom alle andre er vi nemlig også bare mennesker.”

Endnu engang bladrer Henrik Højlund i sin bibel og siger med rolig, smilende alvor: ”Nu sidder jeg jo bare og læser bibel for dig…” At Henrik igen og igen underbygger sine udtalelser og sine personlige holdninger med grundlag i Bibelen, fortæller noget om, hvem Henrik Højlund er. Med sit liv illustrerer han Romerbrevet 12:2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: Det gode, det som behager ham, det fuldkomne.”

Henrik er ligesom alle andre mennesker først og fremmest et menneske, som med sit liv som eksempel viser os, hvordan sindets fornyelse og forvandling kan se ud i praksis. Et helt almindeligt menneske, som du og jeg, der ønsker, at Gud skal være Herre i en sådan grad, at argumenter, udtalelser og personlige holdninger er fast forankrede i Guds Ord. Hvordan siger jeg de ubehagelige ting?

Som præst er en del af Henrik Højlunds opgaver at formidle sandheder fra Bibelen, som kan være konfronterende og ubehagelige for mennesker at høre. Dette aspekt ved præstetjenesten øver han sig meget i og bruger tid på at blive endnu bedre til. Til dette bruger han relevante nutids- og samtidsrøster, også ikke-kristne røster, som bekræfter den pointe, han vil illustrere fra Bibelen.

Den nu afdøde Timothy Keller er en af de kristne, som Henrik Højlund har ladet sig inspirere meget af til at kommunikere de svære sandheder på en vis og indsigtsfuld måde.

En kirke for byen

Det, som er særligt ved at være i Aarhus Bykirke, hvor Henrik er præst, er i Henriks øjne at realisere navnet i praksis, således at kirken er en kirke for byen.
Målet er at få byen eller byens borgere ind i kirken, samt at kirken er aktivt deltagende i byen.

“Det er på én gang meget udfordrende, krævende og fas-cinerende, fordi vi i kirken selv skal finde på initiativer, som kan forbinde borgerne i Aarhus med kirken,” fortæller Henrik Højlund. Arrangementet “Skaberrig” er en af dørene for byen ind i kirken. Det er begivenheder, hvor kreativitet med forskellige udtryk er et fælles omdrejningspunkt. Fx maling, tegning, keramik, video og poesi.

Ved disse begivenheder er der udover det kreative fællesskab på forskellige måder også en åndelig vinkel. Næste Skaberrig-arrangement i Aarhus Bykirke er med den internationalt anerkendte danske kunstner og kunstmaler Maja Lisa Engelhardt søndag den 17. marts, hvor hun ved aftensgudstjenesten lader sig interviewe af Henrik om kunst og tro.

“Vi ønsker at skabe én af mange indgange til kirken og troen for mennesker, for hvem kirke og tro stadig er på afstand,” siger Henrik Højlund.

På samme måde laver Aarhus Bykirke et arrangement i forbindelse med den årlige og godt besøgte Aarhus Festuge. Det vigtigste af alt er, ifølge Henrik, at inspirere og motivere kirkens medlemmer til at tage initiativer og være kirke der, hvor de bor.