Påske betyder, at savnet bliver lettere at bære, når man ved, at vi skal ses igen

Uden påske havde alting været tomt og uden håb, siger Grete Lysholm, der blev enke i januar 2023.

”Påsken viser, at Gud elsker mig. Jeg er hans barn, fordi Jesus har frelst mig, og som Guds barn må jeg hvile i, at jeg også er Guds barn, når jeg begår fejl. Vi skal være sammen med ham i evigheden,” siger pensioneret lærer Grete Lysholm Christensen.

”På Oves gravsten står der: ”At leve Gud nær er min lykke”. Det ord har holdt for os lige siden vores forlovelsestid,” fortæller Grete Lysholm Christensen fra Haderslev.

Påskens begivenheder har altid fyldt meget for lærerparret Grete og Ove. De skabte sammen et kærligt og gæstfrit hjem, og familien tæller ikke mindre end fem børn, fem svigerbørn, tolv børnebørn og otte oldebørn. Det er altafgørende for Grete, at vi altid må høre til hos Gud som hans børn.

”Jeg er Guds barn. Det betyder, at man kan hvile i, at det også gælder, selv om man begår fejl,” understreger hun.

Påsken betyder håb

Hvad betyder det, der skete i påsken?

”Allerførst vil jeg sige: Havde der ingen påske været, havde alting været tomt og uden håb,” fastslår Grete, inden hun fortæller videre om påskens begivenheder:

”Det er pudsigt at læse om, at Jesus’ disciple slet ikke var indstillet på, at Jesus skulle lide og dø. De sidste dage, før Jesus blev henrettet, talte han til sine disciple om, hvilke lidelser der skulle ske med ham, men de kunne ikke fatte det. Den Jesus, der gjorde syge raske, uddrev onde ånder og gjorde døde levende, ham kunne disciplene da ikke fatte skulle lide og dø. Farisæere og skriftkloge var misundelige på Jesus, fordi han talte med stor visdom, udførte undere og havde stor popularitet i den jævne befolkning. Derfor ville farisæerne og de skriftkloge have Jesus slået ihjel. Og det fik de. Først bagefter gik det op for disciplene, at Jesus døde, som der stod i deres skrifter, Det Gamle Testamente. Derefter troede de ham,” fortæller Grete og stiller derefter spørgsmålet: ”Men hvorfor tillod Gud, at hans søn døde på korset?”

Gud elsker os, som en far elsker sine børn

”I Bibelen kan vi læse om, at Gud vil, at al synd og uretfærdighed skal straffes. De første mennesker blev drevet ud af Paradiset, fordi de havde været ulydige mod Gud, men Gud længtes efter os og ønskede os tilbage igen. Han længtes efter sin ypperste skabning, men vi var helt fortabte,” forklarer Grete.

”Det var nok ligesom et ægtepar, der forbereder alt til det barn, de venter. De køber babyseng og barnevogn og forbereder alt muligt, fordi de glæder sig til barnets ankomst. Sådan har Gud også i sin tid forberedt vores ankomst. Han skabte jord, himmel, sol, måne, planter og dyr, så alt var godt og dejligt forberedt. Han ønskede skabninger, han kunne kaste sin kærlighed på. Ligesom forældre kaster deres kærlighed på deres barn. Barnet er elsket trods det, at barnet ikke selv kan gøre noget for at glæde sine forældre. Alligevel er barnet elsket. Ligesådan gjorde Gud. Vi blev skabt, ”bare” for at blive elsket.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Jesus blev den største synder
og det mest uretfærdige menneske på hele jorden,
da han hang der på korset.
[…] Alle menneskers skyld lå jo på ham,
også min skyld. Tænk,
at Gud betalte med sin søn for mig.”

Hvorfor skulle Jesus dø?

”Mennesket gjorde oprør mod Gud og ville ikke adlyde ham, for den frihed har vi mennesker, at vi ikke bliver tvunget til at elske Gud og hans søn Jesus. Kærligheden tvinger ingen. Men Gud ville selv have os tilbage igen. Det er den visdom, jeg glæder mig over i påsken. Gud ønsker samvær med mig og os, men kan jeg leve op til det? Gud vil jo kun have skyldfrie, rene mennesker i sit Paradis. Her må jeg give op, for jeg bliver aldrig skyldfri i mig selv. Guds søn, Jesus, er det eneste menneske, der nogensinde har levet et skyldfrit menneskeliv. Men Gud selv banede en udvej ved at lade sin søn betale for mig og alle andre mennesker, så vi kunne være skyldfrie. Det gjorde han i påsken. Gud fordømte Jesus på korset og lod ham betale. Jesus blev den største synder og det mest uretfærdige menneske på hele jorden, da han hang der på korset, og fordi han dér var verdens største synder, forbandede Gud ham. Alle menneskers skyld lå jo på ham, også min skyld. Tænk, at Gud betalte med sin søn for mig,” siger Grete.

Døden har tabt

Hvad betyder troen for dig, når du tænker på savnet af Ove?

”Påsken er verdens største begivenhed, overhovedet. Den betyder, at vi mennesker kan være sammen med Gud i hans Paradis, fordi vi nu er skyldfrie. Og vi skal gense vore kære, som er sammen med ham. Det er der grund til at synge lovsange om. Min glæde og forundring over denne begivenhed vil aldrig forsvinde. Gud er jo den, der har magt over døden. Gud lod Jesus opstå på den tredje dag; døden har tabt. Jeg hviler i, at jeg tilhører en himmelsk far, en far, der elsker mig på trods af, at jeg aldrig har gjort noget for at fortjene det. Det er jo, menneskeligt set, helt urimeligt – men det er sandt.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Jeg hviler i, at jeg tilhører en himmelsk far,
en far, der elsker mig på trods af,
at jeg aldrig har gjort noget for at fortjene det.
Det er jo, menneskeligt set, helt urimeligt.”

Jeg er Guds barn

”Min bror er den opstandne Jesus. Jeg kan bare sige tak.Derfor er det så vigtigt for mig og mange andre at bede for de mennesker, der hver især bliver os betroet, fx familie og venner og naboer. Det er kun ved tro på den opstandne Jesus, at evigheden sammen med Jesus tilhører den, der tror. En tillid til Jesus og min himmelske far, der frelste os. Det er en uforklarlig tanke, at Jesus betalte hele verdens skyld, også for dem, der ikke vil tro på ham. Man kan gå fortabt med en betalt synd,” forklarer Grete og slutter med at citere sin tak til Gud:

”Tak himmelske Far, for din søn Jesus og din visdom og barmhjertighed mod mig og mange andre. Tak, fordi jeg er elsket. Jeg er jo dit barn.”