Fortæl om din tro, når du er på en date

Af Iben Thranholm. Cand. teol., journalist.

Hvis man er troende og leder efter en kæreste, skal man måske tænke sig ekstra grundigt om i forhold til, hvordan man på den første date får fortalt, at man går i kirke. En ny undersøgelse, som Megafon foretog for TV2 Echo for nylig, viser nemlig, at 55 procent af de adspurgte svarer, at de vil fravælge en partner, hvis vedkommende er religiøs.

Det er et dumt valg, hvis man som ikke-troende ønsker et ægteskab, som ikke ender i skilsmisse. For forskningen tyder på, at det er troende par, som bliver sammen i længden. En undersøgelse fra Harvard’s School of Public Health viser, at hvis et par går regelmæssigt i kirke, så nedsætter det risikoen for at blive skilt med 47 procent.

Forskere indenfor feltet peger på, at det åndelige fællesskab, som opstår mellem et troende par, og at de går i kirke sammen, er en meget vigtigt faktor i forhold til at få et lykkeligt ægteskab. Det er også en kendsgerning, at ægteskaber bliver stærkere og lykkeligere, når ægtefællerne begge forstår den dybere åndelige betydning af ægteskabet.

Derfor er forskere heller ikke i tvivl om, at det at praktisere troen sammen i høj grad er med til at forhindre skilsmisse. Ægtefællers tro gør, at de ofte er bedre til at håndtere konflikter, fordi de har lettere ved at tilgive. Det kommer af, at de begge føler sig ansvarlige over for Gud og hans bud om at elske og tilgive, ligesom han gør det.

Men den mest afgørende faktor er, om parret beder sammen. En undersøgelse fra 2015 viser, at når ægtepar sammen beder for hinanden og samtidigt er villige til at tilgive hinanden, så har det betydelige positive virkninger på ægteskabet som helhed. At bede sammen regelmæssigt er ifølge forskningen den mest afgørende åndelige praksis for at opnå et lykkeligt parforhold.

Bøn inviterer ikke kun Gud ind i forholdet, når der er kriser, men hjælper også parret til på daglig basis at være omsorgsfulde over for hinanden. At dele sine tanker med Gud sammen med sin ægtefælle skaber mindst lige så meget intimitet som fysisk berøring. Bøn binder mennesker sammen. Det kræver også stor tillid at bede sammen, som igen er med til at styrke forholdet.

Derfor har troende al mulig grund til at løfte hovedet, når de bevæger sig ud på en date, og frejdigt fortælle om deres tro. Der er ingen grund til at sætte sit lys under en skæppe. Det er troende, der kender opskriften på et vellykket ægteskab – og som ikke ender i skilsmisse lige som næsten hver andet ægteskab gør i Danmark. Opskriften er: fælles tro, kirkegang, bøn og tilgivelse.