Hvordan skal vi forstå Johannes’ Åbenbaring?

Fra venstres ses lektor i Ny Testamente på Dansk Bibel-Institut Torben Kjær, formand for Indre Mission Hans-Ole Bækgaard, stud. theol. Kasper Bergholt og rektor på Dansk Bibel-Institut, Henrik Nymann Eriksen.

Lørdag den 20. april holder Israelsmissionen en studiedag med debat om Johannes’ Åbenbaring i Fredens Kirke, Ryesgade 68C, Kbh. Ø.

Arrangørerne er Israelsmissionen i samarbejde med Fredens og Nazaret Menighedsfællesskab og Kristeligt Forbund for Studerende.

Forskellige læsninger af Åbenbaringsbogen

Om arrangementet skriver Israelsmissionen:

”De fleste finder Bibelens sidste bog svær at forstå, og også bibelfortolkere har ganske forskellige bud på, hvordan bogen skal læses og forstås. Derfor inviterer vi til studiedag med præsentation og debat af de forskellige læsninger af bogen. I panelet sidder lektor i Ny Testamente på Dansk Bibel-Institut, Torben Kjær, formand for Indre Mission, Hans-Ole Bækgaard, og Kasper Bergholt, der er teologistuderende på Aarhus Universitet. Rektor på Dansk Bibel-Institut, Henrik Nymann Eriksen, modererer diskussionen.

Program

Studiedagen starter kl. 9.30 og slutter kl. 16.45. Ud over præsentation af de forskellige læsninger af Johannes’ Åbenbaring vil der være tid til kritik og respons af præsentationerne samt spørgsmål fra salen.

Deltagelse er gratis, frokosten koster 75 kr. Tilmelding senest 15. april på israel.dk/begivenhed/studiedag.