Hvor er kristendommen i Lilleholts politik?

Alice Iversen
København

Lars Christian Lilleholt fra Venstre udtaler til Udfordringen den 12. maj, at han “har kristendommen som udgangspunkt”. Lilleholt nævner desuden, at “Venstre bærer de kristne værdier”. Og derfor “favner de meget bredt på det kirkepolitiske område”. Jeg ved ikke, om han selv er klar over, hvor modsætningsfyldt og hult dette lyder.

For Venstre har jo som en del af regeringen stået bag afskaffelsen af den over 300 år gamle St. Bededag for at kunne financiere de øgede udgifter til forsvaret samt lagt navn til en øgning af abortgrænsen med fire uger, således at man nu kan aflive sit ufødte barn halvvejs igennem graviditeten. Dette ligger så langt fra kristendommen, som noget kan være.