Mulighedernes Hus = Himlene er Guds Hus

Christina og Ole Dupont Kofod er et ægtepar, der ser muligheder og sætter ting i gang. I 2011 købte de det gamle rådhus i vestfynske Glamsbjerg, som fik navnet Mulighedernes Hus. Huset byder på flere kristne initiativer som kollektiv, kirke og børnehus bygget på kristne værdier. Seneste nyt er en discipelskole.

Christina Dupont Kofod kom til tro som 21-årig den 15. december 1998 omkring kl. 14.30. I dag ejer hun sammen med sin mand, Ole, Mulighedernes Hus i vestfynske Glamsbjerg. I år er discipelskolen gået i gang, hvilket giver en form for kloster-stemning til det gamle rådhus.

I 2011 gik Christina Dupont Kofod og hendes mand Ole og snakkede om, hvorfor der dog ikke var nogen, der købte det gamle rådhus i Glamsbjerg. De boede – og bor – selv i hus i den vestfynske by. Dengang var de imellem jobs og tænkte på livets næste skridt.

”Og så kiggede vi på hinanden og sagde: ”De der ’nogen’ kunne da egentlig også være os,” erindrer Christina. Christina og Ole fik så en stærk overbevisning om, at det netop var dem, der skulle købe stedet. Vestfynske Glamsbjerg Rådhus var et af de rådhuse, der blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Og så stod den tidligere myndighedsbygning der og flagrede i forfald med knæhøjt græs omkring. Med Christinas egne ord lykkedes det ægteparret på ”gudfældig vis” – en måde, man ”nærmest ikke kan kalde tilfældig” – at erhverve sig det gamle rådhus, endskønt det var svært at låne penge til. Alligevel blev dør efter dør åbnet på underfundig vis, og i november 2011 stod de med nøglen til stedet. ”Så vi havde helt klart en oplevelse af, at Gud ligesom var med,” siger Christina.

En udvidet familie

Siden erhvervelsen af huset er der blevet sat flere initiativer i søen. I dag er der indrettet børneinstitution, hvor 12 børn har deres gang. Der er tre lejligheder, et omsorgsværelse til midlertidigt husly og siden februar 2021 kollektivet I Vingens Ly med fire lejemål og for tiden fem beboere. Sigtet med kollektivet er at danne ramme om et udvidet, kristent familiefællesskab:

Mulighedernes Hus er det forhenværende rådhus i Glamsbjerg.

”Det har ligget mig rigtig, rigtig meget på sinde, at der er plads til alle mennesker og især dem, der måske er kommet til tro lidt sent i livet, og som ikke lige passer ind i det her glansbillede af et familieliv, som man tit ser i kirkerne,” siger Christina. I kollektivet spiser man sammen i det store fællesrum. Flere af kollektivisterne er deltagere på discipelskolen, hvis hjemmeside er himlene.dk under overskriften ’Himlene er Guds Hus’ – et anagram af Mulighedernes Hus. Et anagram er ord, som er dannet ved at flytte om på bogstaverne i et andet ord.

Discipel i dagligdagen

Det seneste skud på stammen hos Mulighedernes Hus er en discipelskole, som tog sin begyndelse i januar 2024.

”Kristendommen er ikke noget, der foregår om søndagen, og så holder man fri de andre dage. Det er jo noget, vi lever og er. Det vil også sige, at hvis man skal vandre med mennesker i discipelskab, så er det ikke kun et spørgsmål om at mødes og snakke tro en gang om ugen. Så er det et spørgsmål om at være sammen, spise sammen og have hverdag sammen og dele forskellige ting i løbet af dagen; altså at mødes dagligt,” siger Christina.

Christina ser discipelskolen som en naturlig forlængelse af flere års medvandringer. Først tænkte Christina og Ole, om det var nok at udbyde konferencer fra huset af og til. Men det udviklede sig til at være en discipelskole, hvor man kan være med dagligt eller blot kigge forbi af og til. Ganske gratis. 16 er faste deltagere, hvor 7-10 stykker er der til undervisningen. Christina er primær underviser; men der er også plads til at dele vidnesbyrd, og at nogle af disciplene underviser.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Livet i det gamle rådhus kan minde lidt om en klostertilværelse: Kl. 9-12:30 er der daglig undervisning, og så er der fælles morgenbøn og aftenandagt. Nogle kommer til undervisning ude fra eller til den fælles aftensmad. Kost og logi er det eneste, der koster penge.

Gud rykker ind

Til en start havde Christina og Ole tænkt, at stedet primært skulle være ramme for nogle af de ting, som manglede i byen. Men fra 2016 er der blevet sadlet om i takt med, at gamle lejemål blev opsagt, så der er kommet mere og mere ind med direkte relation til det kristne. Fra starten har Christina og Oles Bibel-gruppe holdt til i Mulighedernes Hus. I april 2019 begyndte Fyns Valgmenighed at holde månedlige aftenandagter i Mulighedernes Hus. Under corona-nedlukningen lavede Christina under Fyns Valgmenighed livsgrupper, Bibel-grupper og bønnegrupper online. Via den udadrettede aktivitet fandt hun ud af, at der boede flere mennesker i nærheden, som så begyndte at komme med i Fyns Valgmenighed til gudstjenester.

Fra Christina lyder det, at Mulighedernes Hus ingen anden vision og passion har end at ære Gud. Ingen forkromet forretningsplan. De søger at lade Guds ledelse diktere stedets fremtid.
Det profetiske er også et element i discipelskolen, hvor disciplene søgte Gud for, hvilke byer de skulle tage til for at evangelisere og bede over. Et initiativ på tegnebrættet er et netværk for kvinder i tjeneste. Samt et netværk for evangelisation, hvor man kan dele erfaringer og øve sig i praksis.


Artiklen fortsætter efter annoncen:For nylig kørte der via Facebook-siden ’Discipelskole i Mulighedernes Hus’ mellem påske og pinse et tema, hvor man kunne finde daglig inspiration til at søge Gud under hashtagget #GivGudEnChance. Facebook-gruppen ’Giv Gud en chance’ er tilknyttet initiativet, som er målrettet søgende sjæle – i skrivende stund med 53 medlemmer. Med video-andagter, Bibel-citater, link til prædikener og lovsang.

”Han har jo sagt, at dem, der søger ham, vil finde ham,” siger Christina.

”Min viden omkring Bibelens kontekst vokser. Det er rigtig spændende at få historisk og geografisk kontekst med,” siger Camilla, som bor i Mulighedernes Hus.

Camilla og Chalotte fortæller om discipleskolen

To af eleverne på discipelskolen i Mulighedernes Hus beskriver her deres oplevelser på stedet. Camilla (26), bor i en lejlighed i Mulighedernes Hus:

”Jeg flyttede hertil for at få et kristent fællesskab og nogle at vokse sammen med i min tro. Det er egentligt en længere historie, men Gud ledte mig hertil i efteråret sidste år. Jeg er med til skole et par gange om ugen, når jeg har tid til det. Andre kommer dagligt. Min viden omkring Bibelens kontekst vokser. Det er rigtig spændende at få historisk og geografisk kontekst med.” Chalotte (39), bor i Millinge:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Jeg kendte lidt til stedet i forvejen og kendte flere derfra, så da jeg hørte, at Christina ville lave bibelundervisning, tænkte jeg, at det måtte jeg prøve. Og så har jeg været der siden. Jeg er der ofte fire gange om ugen. Jeg er stadig forholdsvis ny i troen. Det er cirka tre år siden, jeg kom til tro. Så jeg har fået et dybere kendskab til Bibelen. Og jeg er blevet inspireret til, hvordan jeg selv kan studere Bibelen.”

Fakta:

”Jeg er blevet inspireret til, hvordan jeg selv kan studere Bibelen,” siger Chalotte, der ofte kommer til undervisning i Mulighedernes Hus fire gange om ugen.

Mulighedernes Hus ligger i vestfynske Glamsbjerg. Det danner ramme om flere kristne aktiviteter. Fyns Valgmenighed holder gudstjeneste og andre arrangementer i huset. Siden januar 2024 har der været discipelskole i huset med Christina Dupont Kofod som primær underviser. Der er både Bibelundervisning og evangelisering. Husets kollektiv I Vingens Ly har fire lejemål, og derudover er der tre lejligheder og et omsorgsværelse.

I Mulighedernes Hus er der et børnehus med 12 børn, hvor grundlaget er kristne værdier. ’Mulighedernes Hus’ kan ved at bytte om på bogstaverne blive til ’Himlene er Guds Hus’ – et anagram. Mere information om Mulighedernes Hus kan ses på mulighederne.dk, og for stedets discipelskole hedder siden himlene.dk