Konference skal vække skandinaviske kristne

AWAKE konferencen i København skal smage af Pensacola – og hvis vækkelsen bryder løs, vil Steve Hill fortsætte med vækkelsesmøderne ind i næste uge…‘Awake’ betyder ‘vågen’ – og Awake-konferencen er det åndelige vækkeur, der skal vække danske kristne af søvne, så de kan vække danske syndere „af døde”.
Sådan kunne visionen for Awakekonferencen i København, som starter i dag, godt defineres.
Med afsæt i Pensacolavækkelsen – hvor vækkelsen i én menighed over en 5-årig periode har ledt mere end 100.000 til personlig tro på Jesus – vil en tværkirkelig gruppe af kirkeledere indbyde danske kristne til at “smage noget af den intensitet, som mange har oplevet under deres besøg i Pensacola”.

Mere end prøvesmagning

At det ikke skal standse ved en prøvesmagning, fremgår af indbydernes forventning til konferencen:
– Vi forventer, at dette vil kunne forny kristne i Skandinavien med inderlighed og frigørelse fra Guds Helligånd, så vi igen kan bringe kraft og velsignelse til vores del af verden.
Altså: Fornyelse af kristne til velsignelse for verden, dvs. de samme resultater som i Pensacola.
– Der er 650 tilmeldte, siger koordinator Ruth Cilwik til Udfordringen – og hver dag får vi henvendelser om store forventninger til konferencen.
Og det er en konference – ikke et enkelt vækkelsesmøde ligesom i Århus i september.
– I Århus kom Steve Hill blot en enkelt dag og holdt et vækkelsesmøde, som han plejer, fortsætter Ruth Cilwik.
– Men nu glæder han sig til at være her nogle dage og “fange” hvad Guds Ånd er i færd med at gøre her. Og bryder vækkelsen løs – bliver han og fortsætter møderne, selv om konferencen officielt er slut.

Forbøn for landet

Bliver der tid til forbøn for landet?
– Det er først og fremmest en konference med seminarer, men på aftenmøderne bliver der lagt op til forbøn. I Århus sluttede mødet ved at “løbe ud” under forbønnen, men på konferencen samler vi op, så vi sammen kan bede for landet, fastslår Ruth Cilwik.
Der er ikke kun danske tilmeldte. En hel del svenskere vil benytte den nye bro og komme til Københavns Kristne Kulturcenter.
Steve Hill, der uden tvivl er konferencens “trækplaster”, står for vækkelsesmøderne hver aften og lægger hårdt ud allerede i aften torsdag. Han har desuden lagt “luft” ind i sin kalender, så han også kan blive efter konferencedagene og fortsætte – hvis vækkelsen bryder løs. Alle aftenmøder er offentlige.
Steve Hill vil desuden stå for undervisningen hver formiddag på konferencen. Om eftermiddagen overtager hans team, som bl.a. består af David Ravenhill, søn af den legendariske vækkelsesprædikant Leonard Ravenhill. Undervisningen tager sigte på at forklare, hvad en evangelisk vækkelse er og hvordan den trives og vokser.

Jeri Hill hjemme

Mange havde set frem til at møde Steve Hills hustru Jeri, som bl.a. skulle medvirke samen med sin mand ved en frokost for ledere med ægtefæller lørdag middag.
– Hun har valgt at blive hjemme, fortæller Ruth Cilwik. – Familien er lige flyttet til Dallas, og der er mange omvæltninger – bl.a. skal børnene til at gå i en ny skole. Så hun valgte at få styr på hjemmefronten.
Jeri Hill skulle også tale ved et møde specielt for kvinder lørdag eftermiddag. Det bliver så ikke til noget, og de tilmeldte henvises til de øvrige seminarer.
– Vi måtte lynhurtigt skrive ud om det, men det har kun betydet enkelte frameldinger, slutter Ruth Cilwik.