Millioner til kristent socialt arbejde

Kirkelige organisationer får 28 millioner til bl.a. at hjælpe alkoholikere, takket være KrF-fingeraftryk på Satspuljen

– Alkohol har i mange år været prioriteret lavere end narkotikaproblemet, selv om det berører langt flere, men vi kan ikke fortsætte med at lade stå til, siger Kofod-Svendsen.

Hvert år fordeler en række partier i Folketinget godt et par hundrede millioner til privat hjælpearbejde.
Det er SF, Soc.dem., Radikale, CD, KrF, Konservative og Venstre. Partierne indgik tilbage i 1990 et forlig om en pensionsreform.
Ved at spare på stigningen i pensionerne, bliver der hvert år ca. 240 mio. kr. til overs, som politikerne i stedet kan fordele målrettet til noget godt og nødvendigt socialt hjælpearbejde.
For Kristeligt Folkepartis medlem af udvalget, Fl. Kofod Svendsen, gælder det naturligvis om at få kanaliseret nogle af disse penge til kristent socialt arbejde.
I år skulle partierne fordele ca. 240 mio. kr. fra Social- og Arbejdsministeriet. Dertil kom 212 mio. kr. fra en lempelse af ægtefælle-afhængigheden for førtids- og folkepensionister.
Her er listen over de enkeltprojekter, som KRF på forhånd havde valgt at prioritere, og som det også lykkedes at få med i puljen:

Indsats overfor alkoholmisbrugere

1. Blå Kors får 3 mio. kr. om året i fire år, i alt 12 mio. kr. til behandling af gravide eller kriminelle misbrugere og pårørende på behandlingsinstitutionerne i Egåhus og Bjæverskov.
2. Blå Kors får 1 mio. kr. om året i fire år til TUBA-projekter for børn og unge fra misbrugerhjem, i alt 4 mio. kr.
3. KFUM’s sociale arbejde får 3 mio. kr. om året i fire år, i alt 12 mio. kr. til behandling af enlige mødre og andre svage med alkoholproblemer på Ringgården ved Middelfart.
4. KFUM´s sociale arbejde får også 2,2 mio. kr. om året i 2001-2004, i alt 8,8 mio. kr. til et projekt, der skal skabe jobmuligheder for de socialt svageste grupper i samfundet (alkohol- og blandingsmisbrugere, psykisk ustabile, personer uden netværk samt marginaliserede flygtninge- og indvandrergrupper).

Missionærbørn og indvandrere

5. Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande gøres permanent: 1,7 mio. kr./år.
Ordningen betyder, at bl.a. udsendte missionærer kan få børnepenge. I år lykkedes det at gøre ordningen permanent, så at den ikke med jævnlige mellemrum skal til behandling. Missionsselskaberne sparer pengene.
6. Mødestedet – for indvandrere – på Vesterbro (drives af Danmission) får 0,6 mio. kr. om året i 4 år, i alt 1,8 mio kr.

KRIS og skonnert

7. KRIS (Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte) får igen i 2001 1 mio. kr.
8. Skonnerten Anne EL
Pinsevækkelsen “Fulton-projekt” for bl.a. utilpassede unge, forventes at få 1 mio. kr. om året i tre år, i alt 3 mio. kr., når nogle formaliteter er i orden.