Det er sværmerisk snik-snak…

Mogens Tilsted Christensens læserbrev i sidste uge kunne nok fremkalde nogle stress reaktioner hos en eller anden god menighedsleder et sted i landet. Han skriver, at „enhver menighed, der ikke går frem, går tilbage“. Her kan det anbefales at læse Magnus Malms fremragende bog Vejviser, som giver et noget mere nuanceret billede på lederskab.
For at opnå vækst er det helt grundlæggende, at lederen er afklaret med, at alt hvad han foretager sig, skal være til Guds ære. At han af hele sin styrke følger sit kald fra Gud og ikke viger en tomme. At han ikke lader sig påvirke af tidsånden eller velmenende kollegers råd.
Husk hvordan det gik den navnløse (som har mange navne!) Guds mand i 1. Kongebog 13. Langt hen ad vejen fulgte han sit kald, men fik et sørgeligt endeligt, da han troede på en løgn, udtalt af en profetkollega. Gud prøvede ham og han faldt. Lederen må være 100% loyal mod Gud, så skal Han nok sørge for væksten, som aldrig bør være målet i sig selv, derimod lydighed mod kaldet.
Mangen en god leder er gået ned med flaget som følge af, at de ikke har lært det lille ord: tålmodighed. Enkelte ledere er så resultat orienterede, at det næsten bliver komisk.
Eksempel: En leder i københavnsområdet fik skruet ulideligt højt op for sin mikrofon på et møde i en sportshal. Han mente dermed, at folk fra en nærliggende fest ville blive så grundigt overdøvet, at de ville vælte ind ad dørene for at blive frelst, når de hørte Det Glade Budskab.
Meningen er god nok, men vi skal heller ikke være naive. Hr. Christensen skriver også om begrebet Vækkelse. Det er sandt, at vi skal ud af busken og ikke grave vore talenter ned, men iflg. Anders Ova (som Gud bruger profetisk), vil vækkelsen over en by altid starte med bønnekamp mod Ondskabens Åndsmagter i den 2. Himmel.
Vejen skal banes gennem stærke bønnegrupper, for at Himlen kan åbnes for Guds Rige/vækkelsen. Dette skete for Anders Ova og hans folk bl.a. i Svendborg og Aabenraa.
Døren i Arken står stadig åben for enhver, som kan se længere end fra kaffekoppen, ned i Billedbladet og ind i fjernsynet – men hvor længe?

Keld Tannenberg
Lyngbyvej 339B/st. 15
2820 Gentofte