Læs ugens debatbreve uge 27-30

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.

 

Abort og aktiv dødshjælp kan aldrig forsvares

I de seneste uger har der været mange indlæg i medierne som har været for fri abort og aktiv dødshjælp.
Kristendommen vil altid være for en “Livets Kultur” dvs. respekt for “livet” fra undfangelsens øjeblik indtil den naturlige død. At forsvare abort og aktiv dødshjælp er en fornægtelse af Gud som Herre over liv og død.
I den katolske kirke er både abort og aktiv dødshjælp en dødssynd og medfører udelukkelse fra kirkens sakramenter, hvis man medvirker i et sådant indgreb.
At bilde sig selv ind, at man kan være kristen og samtidig gå ind for abort og aktiv dødshjælp, er en af tidens store selvbedrag.
Kendsgerningen er, at man deltager i aktivt mord, og dermed bliver aktiv deltager i den “dødens kultur”, som har invaderet det moderne samfund.
pastor Benny Blumensaat
Kirkegade 58
6700 Esbjerg

Underkender IMT kampen mod fri abort?

Uge 23 havde Indre Missions Tidende et tema nummer om 40 år med fri abort, hvor forskellige aktører i kampen for de ufødte blev præsenteret. Kristendemokraterne (KD) har i disse 40 også lagt et stort engagement og arbejde i denne kamp. Dette valgte IMT fuldstændigt at forbigå, mens en artikel uimodsagt fik lov at slå fast, at hvis ikke alle aborter bliver forbudt, er det forfejlet at redde bare nogle menneskeliv. Tænk om man havde set sådan på det, da jøder under krigen søgte at komme til Sverige. Eller hvis man så sådan på det med at nå mennesker med evangeliet.
Kristenfolket må stå sammen om at være lys og salt. Det handler ikke om at få mere at leve af, men at få mere at leve for! Guds bud er gode for mennesket at leve efter. Kristendemokraterne kæmper som det eneste parti ud fra det kristne livs- og menneskesyn, at menneskelivet er ukrænkeligt fra undfangelse til naturlig død. Alle andre partier bakker op om den fri abort, uanset hvor mange kristne, der så måtte være i disse partier.
Dette er et spørgsmål om liv eller død for tusindvis af fostre. Vil du være med til at tage ansvar for de ufødtes liv, eller er mammon vigtigere for dig?
(Forkortet,red.)
Ole Madsen
Øxnebjergvej 12
5610 Assens

Er kilden tilstoppet?

Til Henri Nissen: I din leder pr. 10-05-2013, “Er kilden tilstoppet”, slutter du med følgende konstatering:” Du må vælge, om du vil have det på din måde-eller på Guds”.
Underforstået, at ikke karismatisk orienterede personer, ønsker det på deres måde.
Har den tanke ikke strejfet dig, at det måske er dig, som ønsker det på din måde, mere end Guds? Og hvor ved du fra, hvad der er Guds måde, altså den karismatiske måde? Og hvor ved du fra, at helligånden ikke fungerer i den kirkelige tradition? Var f.eks Brorson eller Kingo ikke under Helligåndens vejledning? Fordi udtrykket er mere ydmygt end i den karismatiske tradition kan det vel godt være ægte sandhedssøgende som udgangspunkt til en lovprisning?
Jens Larsen
Havelodden 17
4000 Roskilde

Glædelige indsigelser

Jeg må udtrykke min oprigtige glæde over de betimelige indsigelser, der fra forskelligt hold trænger sig frem mod folkekirkens “chef”, Manu Sareen, og dennes fravalg af bibel og bekendelsesskrifter til fordel for en vederstyggelig homo-vielseslov, der på ny accentueres af en ikke-troende minister p.g.a. den nye paves bibelske og advarende standpunkt imod homosex.
Mit håb står mindre til paven end til de danske mænd og kvinder i øjenhøjde, der har så meget Bibel i sig, at de tør stå frem som Kristi disciple (uanset kirkelig partifarve) og uforfærdet tale synden imod og med ny iver og hellig gejst pege på Jesus Kristus som vejen, sandheden og livet.
Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved

Rørende billigt

Oplysningen, om at det nu koster 1350 kroner at være medlem af Folkekirken, skal nok få nogle til at melde sig ud.
Men inden du gør det, bør du nok se på, hvad du får for dit medlemsskab og så overveje, om du alligevel ikke skulle forblive som medlem.
Det giver jo nemlig adgang til en række fordele, som er med til at berige dit liv. Her tænkes ikke blot på dåbs-, konfirmations-, bryllups- og begravelseshandlinger, men på den række af søn- og helligdage hvor du med god samvittighed kan komme og høre livets ord, som også er det evige livs ord.
Du kan besøge lige så mange kirker, du har lyst til, og høre bibelteksterne udlagt på forskellig måde. Året rundt er der mange forskellige arrangementer som f.eks. foredrag og musikgudstjenester, du kan glæde dig over.
Sidst, men ikke mindst, er dog den hellige nadver, hvor alle kan få tilgivelse for deres synder. For alle begår synd. Det er altså rørende billigt at være medlem af Folkekirken.
Den store gevinst er dog troen, der kommer af det, der høres, som Bibelen siger. Og det, der høres, kommer i kraft af Jesu ord.
Knud Held-Hansen
Juelsparken 2, 2.tv.
9210 Aalborg SØ

Studiealkohol skader alle

Tobaksrøg påvirker alles sundhed og velvære; derfor er vi meget beviste omkring rygepolitikken. Helt anderledes står det til med vores holdning til nogle unges overforbrug af alkohol. Nogle argumenterer med at, ”så længe jeg ikke skader andre…”, men alkoholmisbrug skader alle parter. Mange skoler har i de ældste klasser svært ved at gennemføre en normal skoledag om fredagen, og det går både ud over dem, der har fået for meget torsdags-alkohol samt resten af klassen.
Problemet er velkendt, men samfundets forebyggende indsats er forbavsende overfladisk. Man vil hellere snakke om mursten og heldagsskole. Især unges alkoholmisbrug kan resultere i livsvarige skader, og derfor undrer det mig også, at nogle politikere vil fremme overforbruget ved at bygge ungdomsboliger i bycentrum i nærheden af værtshusmiljøet.
Hvis man møder få minutter for sent til timen, eller møder træt/beruset skal dette altid noteres som fravær. Efterfølgende skal et højt fravær resultere i samtale og passende konsekvenser fra skolens side. Jeg er sikker på, at både studiestederne og beværtningsbranchen gerne vil samarbejde angående torsdagsproblematikken, men det kræver, at kommunen starter dialogen.
(Forkortet,red.)
Karlo Brondbjerg,
Rossinisvej 2,
7400 Herning,
Kristendemokraterne


Artiklen fortsætter efter annoncen: