En læser fortæller: – Jeg så en lysende skikkelse

En tidlig morgen så Hans Erik Kongsø en skikkelse opfyldt af strålende lys. Han var ikke et øjeblik i tvivl – det var Jesus.Jesus er virkelig opstået fra de døde og viser sig også synligt for mennesker, når Han vil. Det har apostlene og Paulus bevidnet. Og mange andre mennesker ifølge ny Testamente.

Hans Erik Kongsø

Selv jeg kan også bevidne, at Han lever, for han viste sig for mig engang for mange år siden, i 1966, da jeg var 35 år; men det står så tydeligt for mig, som det var i går. Det var på en gang forfærdende og opløftende. Jeg lå og sov, men tidlig om morgenen vågnede jeg ved et syn udenfor vinduet. Jeg var straks overbevist om, at det var Herren selv, for det var en meget voldsom og rystende oplevelse. Jeg så en lys skikkelse i hvidt helt svarende til Kristus figuren i Københavns domkirke.
Skikkelsen var opfyldt af et så strålende lys og en så voldsom åndelig atmosfære, at jeg blev forfærdet, og der var for mig overhovedet ikke var spor tvivl om, at det var Jesus selv. Det var et lille glimt, men det, jeg så, var alligevel et syn på baggrund af den almægtiges uendelige kræfter. Jeg oplevede det som en sønderknusende dom, som dog hurtigt blev afløst af fred i mit sind, som for mig oplevedes som Herrens egen tilgivelse. Det var selvfølgelig oplevelsen over alle oplevelser i mit liv.
Et andet aspekt af denne oplevelse, som var ligeså betydningsfuldt var imidlertid, at åbenbaringen oplevedes som et svar på måneders bøn om hjælp. Og det viste også på den måde, at Gud var en virkelighed, nemlig som vores alle sammens og min kærlige Far, som hørte mine bønner og gav mig det svar, jeg bad om og i den grad trængte til.
Mange tanker for gennem mit hoved, da jeg var kommet til mig selv. Jeg tænkte: Så er det altså sandt, hvad der står i bibelen, at Jesus, vores alle sammens forløser, virkelig lever. Det må også mange andre end jeg have oplevet her i vor tid.
Men jeg synes, at jeg har en forpligtelse til at fortælle om det til andre: at jeg har set, at Jesus stadigvæk er en virkelighed ligesom du og jeg. Ja meget mere virkelighed end vi, og Guds rige er derfor også virkelighed for os alle, bare vi vil tage imod det og gå ind i det. For det kom jo sammen med ham, og gør det stadigvæk.

Nåden er Jesus selv

Jesus sagde: ”Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen. ”
Hvis vi bekender os som magtesløse syndere og inderligt beder om vor dåbs nåde i Jesu navn – hvilket betyder, at Jesus står mellem Gud og os – så kan Gud ved sin Helligånd give os nåde. Nåden er Jesus selv, som forsoner os og fornyr os, og efter hvis billede Helligånden former og befrier os, så vi bliver elsket af Gud og får del i Hans evige kærlighed til verden. I nåden får vi tro og kræfter til at gøre alt det, som Jesus siger, vi skal, for det kan vi ikke selv gøre af egen magt alene.
Som Paulus siger: ”For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for Hans gode vilje” (Fil 2.12).
Helligånden er en vedvarende gave til os, når vi tror og lever i Jesus Kristus. Når vi således af Helligånden løftes op til Jesus Kristus ved troen, får vi del i Ham selv og i Hans død og opstandelse samt Hans liv og historie og dermed også Hans sindelag og kærlighed. Så bliver Jesu ord i os og så kommer Jesu glæde til os, og vor glæde bliver fuldkommen, siger Jesus.
Når nu Jesus stadig lever, gør Han det også, når vi sidste gang lukker vore øjne. I vor dåbs nåde skal vi alle tro, at Han har tilgivet os alle vore synder, så at Jesus vil åbne porten til Hans evige Paradis for os … (Se også Den Danske Salmebog nr. 240)
Af Cand. polyt., præst
Hans Erik Kongsø