Familier skal turde tale om både små og store temaer

Det moderne familieliv går hurtigt, og der kan være langt mellem de dybe og vigtige snakke om tro, liv, død og alt derimellem.

”Når de tunge ting møder os, så bliver vi ofte famlende. Jeg tror, at vi i dag – også i familielivet – trænger til at fokusere på den fælles fordybelse.

Vi bliver nødt til at stoppe op, når moster bliver syg af kræft, og få talt om det svære sammen. Gør vi det, så styrkes fortroligheden med vores børn, og familien bliver et stærkere fællesskab,” siger Carsten Hjorth Pedersen, der er førstelektor i pædagogik og leder af Kristent Pædagogisk Institut.

Han mener, at aktivitetsmaterialet ”Hæng ud med Gud” målrettet familier med 8-13-årige børn vil være et nyt vigtigt redskab for familier til at få gang i de dybe samtaler om livets små og store temaer.

Carsten Hjorth Pedersen har gennem 20 år beskæftiget sig med pædagogik og teologi. Han mener, at både børn og forældre i dag mangler et sprog for at tale om de svære ting, som vi alle vil møde på et tidspunkt i vores liv, hvad enten det drejer sig om sygdom, død, mobning, sorg eller den store glæde.

”Når fx moster får kræft, så er det forældrene, der bedst kan gå ind og være sparringspartnere for børnene. Men det kan være en svær opgave, når man som forældre ikke har et sprog for, hvordan vi tackler og taler om sådan en sorg. Det nye materiale kan være en vigtig hjælp til at få gang i den øvelse, som det er at udvikle et fælles sprog for de store ting i livet”.

Hvorfor er det netop et materiale, der tager afsæt i Bibelen, der skal hjælpe familier med at få taget hul på de svære snakke?

”Fortællingerne fra Bibelen er en del af vores fælles grundfortælling, det er vores fælles dannelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi støder hele tiden på begreber fra Bibelen i vores hverdag, fx korset i vores flag, vi har mange talemåder, der kommer fra Bibelen, helligdage og så videre. Der vil være mange ting, som både forældre og børn vil forstå langt bedre, når de kender de bibelske tekster og dermed kan relatere dem til hverdagslivet”, siger Carsten Hjorth Pedersen og uddyber:

”Bibelen er også relevant, når lillesøster kommer ud for en trafikulykke. Her kan vi hente hjælp i både Bibelen og det nye materiale til at få talt om de spørgsmål, der vil opstå i kølvandet på ulykken: hvorfor er det lige hende? Tillader Gud noget, der gør ondt på os?

Materialet vil hjælpe os til, at børn og voksne kan få reflekteret sammen, og der vil opstå en ny fortrolighed mellem børn og voksne. Når vi tør tage de her snakke i familien, så får vi en fælles troværdighed. Vi lærer hinanden, at vi kan være ærlige omkring vores tro”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvad vil det kræve af en familie at gå i gang med at bruge ”Hæng ud med Gud”?

”Der er et større arbejde ved fordybelsen – og familierne skal kæmpe for den. Men gør de det, så får de fortrolighed, indsigt i Bibelen og et nyt perspektiv på hverdagslivet. Væk med mobilerne, frem med materialet!”.

Hvad vil børnene få ud af at arbejde med materialet?

”Jeg tror, at det vil give børnene en oplevelse af, at de også kan bidrage med noget. Det vil give dem stolthed, selvfølelse og styrke deres åndelighed. Der vil også opstå en ny nærhed mellem børn og voksne. Materialet giver børnene mulighed for at bidrage på lige fod med de voksne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er vigtigt, for børn får ofte øje på nogle andre ting end vi voksne. Det vil hjælpe både børn og voksne til at tale mere frimodigt om deres tro”.

Af Kirstine Thye Skovhøj / Henri