Jul i Brødremenighedens Christiansfeld

Christiansfeld er som et juleeventyr. Få andre byer har så megen sjæl som denne lille by – og så er det endda kun en afglans af det, der var engang.

Det begyndte altsammen nede i Europa, hvor religions­krigene rasede, og kristne blev forfulgt, hvis ikke de hørte til den herskende kirkeretning. Den gamle Brødrekirke i Tjekkiet (Jan Hus m.fl.) blev næsten udslettet.
Men en ny Brødremenighed opstod fra 1722 af flygtninge, der fik lov at slå sig ned på grev Zinzendorfs gods i nærheden af Dresden i Tyskland.
Herrnhut (under Herrens beskyttelse) kaldte de deres by, og snart skød lignende kristne byer op i Tyskland, Holland – og Danmark.

Sådan så det ud i gamle dage, når søstrene samledes til aftensang i den store kirkebygning iført deres hvide sjaler og kyser. Maleri af Jeppe Madsen Ohlsen.

Ikke så ortodoks, men mere varmhjertet

Brødremenigheden adskilte sig fra den herskende ortodokse lutherdom ved, at lægfolket havde en aktiv rolle – og præsten var også en bror. Følelseslivet og inderligheden, som også er kendt fra pietismen, betød meget. Både i liturgien og i livet spillede Jesu lidelse og kærlighed til synderen en stor rolle. Men

Brødremenigheden var også en fornyelsesbevægelse, for Helligånden var faldet over dem og drev de første generationer til verdens vanskeligste steder for at forkynde det gode budskab.
Som andre nye bevægelser stødte de på modstand. Og ikke mindst fra dem, der egentlig lå dem nærmest – pietisterne. Fx Hans Egede på Grønland og biskop Brorson i Ribe, der i første omgang advarede imod disse nye brødre, men som senere faldt dem hjerteligt om halsen.

Brødremenigheden var fra starten tværkirkelig og har aldrig forsøgt at danne kirkesamfund i Danmark; man ville forny det, der allerede var. Guds kirke gik jo på tværs af alle kirkesamfund.

Brødremenighedens adventsstjerne spreder sit lys i vintermørket – bl.a. foran Brødremenighedens Kirke. Maleriet er i år trykt som plakat i A3-format. Det sælges for 129 kr. til fordel for Udfordringens arbejde i Afrika. Plakaten kan bestilles i Udfordringens netboghandel Hosianna.dk eller på tlf. 7456 2202.

Åndelig frihed og egnsudvikling

Christian den VII og Struense gav tilladelse til at opføre byen efter at have set, hvor driftigt Zeist i Holland fungerede, så Christiansfeld blev oprettet som en blanding af åndeligt fristed og egnsudvikling.

I 1773 var de kun 22 beboere, da de gik i gang med at bygge en ny by på en mark ved Tyrstrupgård. Men de fik hjælp både fra tyske brødre og fra de mange danskere, som gennem brødrenes stilfærdige missionsarbejde havde oplevet en åndelig fornyelse.
De byggede først et mindre hus, som fungerede som samlingssted – senere blev det Danmarks første børnehave.

Præsteboligen, som stadig benyttes, var også et af de første huse. Og hotellet, som i starten rummede de tilrejsende håndværkere, blev senere meget besøgt, fordi det lå lige ud til den daværende hovedvej. Selv konger kom og boede her, når der skulle forhandles om fred efter krige.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Søstre og brødre – og familier

I løbet af ca. 20 år blev det meste af byen anlagt, bl.a. med en kæmpemæssig kirke og tre store fleretagers fælleshuse – Søsterhuset, Brødrehuset og Enkehuset.
Om man ville leve enligt eller i familier kunne man selv bestemme, men pga. forventningen om Jesu nære genkomst foretrak mange at leve i fælleshusene, hvor de levede af håndværk og småindustri.

Byen voksede hurtigt, og 1845 nåede den sit højeste indbyggertal: 761 medlemmer. De fik deres rene vand fra en kilde 3 km. borte – bragt dertil gennem udhulede træstammer!

Stærkt fællesskab

Der har været et helt fantastisk fællesskab. Hver morgen og aften mødtes man i de store kirkesale med trægulve, som var indrettet i hvert fælleshus, og ved højtiderne var der en aktivitet uden lige med samlinger flere gange om dagen.
Hver dag fik alle det samme løsensord – et vers fra Bibelen – at tænke over, mens man arbejdede sammen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I dag, hvor Brødremenigheden kun fungerer som en almindelig kirke, er der stadig specielle samlinger – f.eks. tidligt påskemorgen og til kærlighedsmåltid med krydret te og rosinboller i kirken ved særlige mærkedage.

I adventstiden mødes man stadig hver onsdag aften til aftensang, og juleaftensdag er der en tidlig morgengudstjeneste kl. 7.30! Om aftenen fyldes kirken igen, og her er det en tradition bl.a., at alle børn får et tændt lys. Inge Sick, som er vokset op i menigheden, fortæller, at traditionen altid har været, at man skulle forsøge at bringe lyset hjem, uden at det gik ud, så man kunne tænde juletræet med det.

”Der ventes på rutebil fra Haderslev” – udenfor Brødremenighedens Hotel. En tavle på hotellets mur fortæller om kongelige besøgende og om forhandlinger om våbenstilstand i krige.

Flittige og dygtige

I byen var der et væld af små industrier, f.eks. hattemagere, uldvarefabrik, ovnsætteri, margarinefabrik, bageri (som indførte honningkager til Danmark), vævestole til bomuld, silke og linnedhandel og andre specialvirksomheder, som ofte overgik, hvad man ellers kendte til herhjemme.

Et handelshus Spielwerg & Co blev oprettet og drev en omfattende handel. En tobaksfabrik havde i 1864 en årsproduktion på 4 millioner cigarer, 175.000 pund røgtobak og 25.000 pund skråtobak.
Et frivilligt brandværn blev oprettet i 1778 og 100 år senere udbredt i hele Sønderjylland, hvor man i snart sagt hvert sogn investerede i en fælles brandsprøjte og stadig har frivillige brandværn.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Brødremenigheden gik også foran med en bedre pædagogik. Der blev oprettet både drenge- og pigeskole, og hertil kom der elever fra både Sverige og Norge. En af dem var H.C. Andersens kæreste, Riborg Voigt, og den norske forfatterinde, Camilla Collet, f. Wergeland.

Kontakt til hele verden

Byen havde kontakt til Tyskland, Holland, England, Sverige, Norge – og missionsområderne i Afrika, Grønland, Amerika , De Vestindiske Øer.

Byen var nemlig centrum for moderne mission under præsten og salmedigteren Niels Johan Holm (“Gør døren høj, gør porten viid”). Han stiftede Brødremenighedens Danske Mission, og brødrene medvirkede til flere andre missioner.

Når missionærerne kom hjem fra Tanzania, Grønland eller Labrador, boede de i byen og bragte udstoppede vilde dyr og fremmedartet kunsthåndværk med sig i en tid, hvor der ellers var meget lidt viden om den store verden i Danmark.

En af de hjemvendte var Mama Larsen, hvis fantastiske livshistorie man kan læse om i ”Mama Larsen fortæller”. Som lille hyrdepige på heden hørte hun kaldet til missionær og begyndte at uddanne sig. Senere hørte hun navnet Tabora, men først i England opdagede hun, at der virkelig fandtes et Tabora nede i Tanzania – og der rejste hun så ned i 34 år.
Som pensioneret boede hun i de lokaler på 1. sal i Søstrehuset, hvor Udfordringen senere havde kontorer. Avisen har ikke noget organisatorisk tilhørsforhold til Brødremenigheden, men føler sig i samme ånd som de pionérer, der grundlagde byen.

Sprøjtehuset var husvildebolig for maleren Jeppe Madsen Ohlsen og hans forhutlede familie. Efter nogle gode år i Christiansfeld, hvor han malede sine bedste malerier, forlod han byen og flyttede familien til Eritsø. Men da han var mere optaget af maleri og druk end af at forsørge sin familie, sendte sognet hustruen på fattiggård, og børnene blev tvangsfjernet og spredt. Selv døde han som alkoholiker. I dag er her offentligt toilet.

Fra fornyelse til tradition

Søstrene er i dag forsvundet fra huset, og det samme er de 5 missionsselskaber og et forlag, som holdt til i stueetagen. Søstrehuset er nemlig blevet gennemrenoveret – tilbage til den oprindelige stil – med et stort tilskud på 65 mio. fra A.P. Møllers fond. Det er blevet meget smukt.
Man kan dog stadig købe både Løsensbogen, Husandagts-kalenderen, Adventsstjernen og honningkager i Danmarks mærkeligste by, hvor brødre og søstre fortsat begraves i hver sin side af kirkegården.

Byen kom i 2015 på UNESCOs verdensarvs-liste over bevaringsværdige byer. Det er nemlig den bedst bevarede af alle Brødremenighedens byer. Nu strømmer tusindvis af turister til byen.
Efter næsten 250 år kan det hele måske virke lidt museumsagtigt. Men selv om traditionerne og historien nu dominerer, skal man ikke glemme, at det begyndte som en fornyelsesbevægelse, der ville bringe den personlige og hjertelige kristendom tilbage til de stivnede kirker.
De ville ud med evangeliet til verdens vanskeligste steder. Og de var villige til at ofre deres liv i tjeneste for Gud og de mennesker, de ville hjælpe.
Og Brødremenighedens Danske Mission arbejder fortsat i bl.a. Tanzania og Congo.