Bibelen på 12 nye sprog

Den årlige opgørelse over antallet af Bibler viser, at hele 405 sprog nu har en hel bibel til rådighed.

Cirka 20 andre sprog har fået en hel udgave af Det nye Testamente – så det samlede antal sprog med et helt Ny Testamente nu er oppe på 1034. Heri er ikke indregnet de sprog, der har hele Bibelen. 864 andre sprog har en del af Bibelen – fx et af evangelierne. Det betyder, at i alt 2303 sprog har i det mindste noget af Bibelen.
Der er oversættelsesarbejde i gang på cirka 1400 andre sprog, oplyser Wycliffe Bibeloversættere, der har en vision om, at der skal være oversættelsesarbejde i gang på alle resterende sprog, der har behov – inden udgangen af år 2025.