– Det et svært at være kristen forretningsmand

Carl-Helge Dolva, direktør for Commercial Translation, efter-lyser et forum, hvor kristne forretningsfolk kan dele problem-stillinger, og som kan blande sig i den offentlige debat- Det er bestemt ikke blevet lettere at drive en forretning efter kristne principper, mener Carl-Helge Dolva. For 15 år siden startede han sit eget oversættelsesbureau, Commercial Tanslation, der i dag er et middelstort bureau med fem fastansatte og 160 freelancere over hele verden tilknyttet.– Det tegnede godt i 90´erne, hvor erhvervslivet begyndte at lave etiske regnskaber og retningslinier. Det lød flot, men det holdt ikke. Spurgte man medarbejderne på gulvet, anede de ikke, hvad firmaets etiske retningslinier var. Troværdigheden har ikke mindst lidt skade på grund af de mange skandaler i erhvervslivet på det seneste.
Også den globale udvikling har vendt op og ned på erhvervslivets situation, mener direktøren.
– Kapitalismen viste sin sårbarhed i kølvandet på den 11. september (2001, red.). Det har fået både negative og positive konsekvenser i erhvervslivet. På grund af den økonomiske nedtur, der fulgte, er konkurrencen om kunderne øget. Det er alles kamp mod alle, og vi oplever beskidte kneb og ufine forretningsmetoder brugt som aldrig før. Det gør det svært at drive en forretning efter kristne principper, hvor man holder ord og behandler både kunder og medarbejdere ordentligt.
– En positiv konsekvens har imidlertid været, at virksomheds-ledelserne på sigt er blevet tvunget til refleksion: Hvad er det, vi vil med vores virksomhed? Hvad gør vi for vores medarbejdere? Hvad med arbejdsvilkår og arbejdsmiljø? Det er de, fordi det nu handler om at udnytte sine ressourcer bedst mulig.
Carl-Helge Dolva håber, at den refleksion kan få en positiv effekt på erhvervslivets troværdighed.

Forum for forretningsfolk

Carl-Helge Dolva sætter også spørgsmålstegn ved de kristnes troværdighed:
– Tilliden til den kristne etik og moral har også lidt skade på grund af de skandaler, splittelser og forføreriske tendenser indenfor de kristne menigheder og kirkesamfund, mener han.
Midt i det hele savner den kristne direktør et forum af kristne forretningsfolk, der kunne være med til at vende udviklingen, blande sig i den offentlige debat og samtidig fungere som en erfa-gruppe.
– Hvilken indflydelse har kristen forretningsetik på vore dages erhvervsliv? Findes der overhovedet en kristen forretningsetik? Jeg så gerne, at kristne forretningsfolk kom ud af busken og blandede sig i debatten.
Han forestiller sig, at kristne forretningsfolk f.eks. kunne udarbejde et etisk koncept med retningslinier for, hvordan man behandler medarbejdere, kunder og virksomhedens opgaver.
– Dem, der skriver under på konceptet, binder sig til det. På den måde kan man gå ud og sige: Her er en kreds af troværdige forretningsfolk.
– Samtidig ville det være dejligt at have et forum, hvor man åbent kunne dele de problemstillinger, man møder som kristen i forretningslivet, støtte hinanden og bede sammen, siger Carl-Helge Dolva.
Carl-Helge Dolva kan kontaktes på e-mail: dolva@comtrans.dk