– Det er nemmere at være kristen i erhvervslivet i dag

Det skyldes blandt andet et større fokus på værdier, etik og moral i erhvervs-livet, mener management konsulent, Åge DragstedÅge Drag-sted har igennem de sidste 17 år arbejdet som management konsulent og bl.a. rådgivet virksomheder som Nykredit, Skandinavisk Holding, COWI Rådgivende Ingeniører, DLG og TDC Mobil. Siden 1992 har Åge Dragsted drevet sit eget management-firma, Dragsted Development, i Århus. I sin rådgivning møder han en voksende forståelse for etik og moral.– Grunden til det større fokus på etik og moral er nok det antal skandale-sager, der har været i erhvervslivet her i landet de seneste år, begyndende med Nordisk Fjer, Kurt Thorsen, kartelsagerne m.fl. I år har vi set det i meget højere grad i udlandet med de store skandalesager omkring Enron og World Com, der har medført store milliardtab på børserne over hele verden – også i Danmark.
– I takt med pressens voksende indflydelse og afdækning af de mange eksempler på urent spil, så har det skærpet opmærksomheden om, at vi er nødt til at opføre os ordentligt i erhvervslivet, mener Åge Dragsted.
Som eksempel på det nævner han den tidligere regerings nedsættelse af Nørby Udvalget, hvor en række kendte erhvervsledere udarbejdede en rapport under navnet “Corporate Governance” i december sidste år.
– Den giver et sæt etiske spilleregler for hvad god selskabsledelse er. Det sker i erkendelse af, at konkurrencen i dag er mere end at tjene flest muligt penge. Det handler også om ansvar for miljø og medarbejdere. Hvis ikke virksomhederne tager højde for det, påkalder de sig fordømmelse. De får et dårligt image.

Værdier i fokus

Som rådgiver er Åge Dragsted blandt andet med til at få virksomhederne til at gennemtænke deres værdier og mission.
– Jeg rådgiver indenfor strategi og organisation, herunder bestyrelser og direktioner. Men som et led i min rådgivning får jeg virksomheden til at tage en intern debat om, hvem de er, hvad de står for og hvad det er, de vil?
– Indenfor de sidste ti år er der sket et voldsomt skred. Hvor det for bare ti år siden var “langhåret” snak at tale om de bløde værdier, så har alle større virksomheder i dag erkendt, at det er nødvendigt at have værdierne på plads, hvis de vil vinde på markedspladsen, i konkurrencen om kunderne og de gode medarbejdere.
Han nævner som eksempel virksomheden Grundfos, hvor han selv tidligere har haft en ledende stilling.
– På deres hjemmeside skriver de, at de laver pumper af en god kvalitet for at forbedre livskvaliteten ved at skaffe sundt og rent drikkevand til verden.

Åben om kristent ståsted

Netop på grund af hele værdi-debatten og fokus på etik og moral finder Åge Dragsted, at det er meget nemmere at være kristen i erhvervslivet i dag:
– Som kristne behøver vi ikke lede efter værdierne. Vi har det bedste og mest prøvede værdisæt, som oven i købet er det historiske grundlag for hele den vestlige kultur, som markedsøkonomien er opvokset i.
Åge Dragsteds kristne livs- og menneskesyn præger da også hans rådgivnings-principper, bl.a. omkring ærlighed og tjenende lederskab.
– Man kan ikke bygge et lederskab på alene at ville have magt og skrabe penge til sig. Det er vigtigt for en leder at forstå, at han er sat her for at løse en opgave og for andre menneskers skyld. En god leder, er én folk har tillid til og følger efter. Derfor er det vigtigt, at han er helstøbt som person.
Som en kombination af den omtalte udvikling i erhvervslivet og en voksende bevidsthed om sit eget kristne ståsted finder Åge Dragsted, at det er lettere at stå frem som kristen i dag:
– Jeg erkender åbent, hvor jeg står. Det vækker ikke mishag eller skepsis. Tværtimod vækker det interesse og respekt, er Åge Dragsteds erfaring. Hans egen åbenhed fører ofte til fortrolige samtaler.
– Som i enhver anden vidnesbyrd-situation taler jeg udfra mig selv, mit eget liv og egne erfaringer, uden at være den doserende eller belærende. Man kan ikke argumentere sig til den rette tro eller til de rette værdier. Jeg kan pege på dem og fortælle om eventuelle konsekvenser ved at dele personlige erfaringer, slutter management konsulenten, der kirkeligt er knyttet til Den Evangelisk Frikirke i Randers.
Åge Dragsted kan kontaktes på e-mail:aage@dragsted development.dk