Indre Mission har „oprustet“

Dagplejer, Annette Hansen, Skævinge, er ansat som børnekonsulent. Poul Erik Westergaard, Stege, er ansat som indremissioneær på deltid.
Ungdomskonsulent Frank Kristensen er blevet forflyttet til en stilling som undervisningskonsulent med bopæl i Århus.
Indremissionær Jørgen Bloch Jensen, Aalborg, rejser til Bornholm som kredsmissionær og teamleder. Indremissionær Per Dyrholm fra Asnæs skal være ny kredsmissionær i Herning. Indremissionær Bjarne Taulborg skal være kredsmissionær i Han Herred. Og endelig har landsungdomssekretær Erik Holmgaard fået sin ansættelse forlænget med 5 år.