Kirkepræsident holdes ude af dansk udlændinge-politik

Sudanmissionen må holde årsmøde i Lillebæltshallen i Middelfart på lørdag uden Camerouns lutherske kirkes præsident, fordi Danmarks skrappe udlændinge-regler gør det umuligt…Missionens hædersgæst kan ikke få lov at komme ind i landet…Det er bagsiden af den meget skærpede danske udlændinge-politik, som især skyldes af regeringen støtter sig på Dansk Folkeparti.
Sudanmissionen har i månedsvis forsøgt at få et besøgsvisum i stand, men få dage før årsmødet erkendte assisterende missionssekretær Carsten Bruhn Laursen, at kirkepræsidenten ikke kunne få lov at komme ind i Danmark.
– Hvis man skal have en afrikansk gæst skal man nu åbenbart begyndte at søge om visum et år i forvejen! Problemet er bare, at et visum udløber i løbet af tre måneder, så hvis der pludselig kommer gang i sagerne, risikerer man, at visaet er udløbet, før gæsten kommer!
Præsident Robert Goyek er medlem af det Lutherske Verdensforbunds eksekutivkomité og rejser jævnligt til Geneve uden problemer. Men i EU skal alle medlemmer af Shengen-samarbejdet („de åbne grænser“) spørges, om de vil have gæsten ind…
Det er dog ikke i første række EU, der hindrer en hurtig sagsbehandling, men den generelle stramning af udlændinges mulighed for at komme til Danmark.
Præsident Robert Goyek har således for nylig besøgt Tyskland uden problemer, og da sagen om at komme til Danmark gik i hårdknude, forsøgte han at få hjælp fra den tyske ambassade i Camerouns hovedstad Yaounde. Her var den tyske ambassade rede til at give den afrikanske kirkeleder et såkaldt Shengen-visum, hvis blot de danske myndigheder ville sige god for ham.
Men hos de danske myndigheder ligger afgørelsen hos udlændingestyrelsen, som har sendt papirerne til den danske ambassade i Benin – da Danmark ikke har ambassade i hverken Cameroun eller Nigeria, hvorfra Sudanmissionen også har problemer med at få fire gæster på besøg. Så tyskerne kunne ikke få en godkendelse fra Danmark, selv om der i dette tilfælde overhovedet ingen risiko var for, at den afrikanske kirkepræsident skulle være hverken terrorist eller have ønske om illegalt at blive i Danmark!
Selv om det danske EU-formandsskab kan tænkes at have noget af skylden for, at udlændinge undersøges ekstra grundigt, før de kommer ind, så er det først og fremmest den nye danske udlændinge-kritiske politik under den nye regering, der er årsagen til at Robert Goyek og med ham mange ukendte udlændinge ikke kan få lov at komme på besøg i Danmark.
– Hvis Robert Goyek var blevet inviteret af f.eks. en tysk samarbejdspartner, som Hermansburger Mission, så ville han meget nemmere kunne få visum, og på grund af de åbne grænser i Shengen-samarbejdet indenfor EU, ville han kunne tage til Danmark uden problemer, mener Carsten Bruhn Lauridsen, Sudanmissionen.

Program og møder må ændres

Sudanmissionen ville på dette årsmøde fokusere på arbejdet i Cameroun.
Problemer med at få Robert Goyek til Danmark betyder, dels at årsmødets program må ændres, dels at de møder, der er aftalt rundt om i landet i løbet af de 14 dage, Goyek var i Danmark, må aflyses – eller der må findes andre talere.

En dygtig præsident

Robert Goyek er kirkepræsident i Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun.
Sudanmissionen i Danmark samarbejder med denne kirke og har for tiden udsendt et missionærpar.
Robert Goyek er en engageret og afholdt leder. Fra 1977 til ’91 var han præst for 2 menigheder i det nordligste Cameroun – et meget muslimsk område. Gennem 4 år besøgte han en muslimsk landsby, før høvdingen gav ham lov til at fortælle om Jesus. Da han forlod distriktet, var der seks menigheder.
I 1991 blev han præst for ni menigheder i Garoua, hvor kirkens hovedkvarter ligger.
Den Lutherske Brødrekirke i USA oprettede kirken i Cameroun i 1920’erne, men i 90’erne brød kirken for at blive mere selvstændig, og Robert Goyek blev valgt til kirkens visionære præsident.
Den Lutherske Brødrekirke har i dag ca. 115.000 medlemmer – og vokser stærkt.
Kirken gennemfører jævnligt evangelisationsfremstød sammen med andre kirker, hvor op til 25.000 afrikanere er blevet kristne.
Robert Goyek vil med sit besøg i Danmark forsøge at skaffe ny opbakning hos danske kristne. Han har længe anmodet om flere missionærer. Sudanmissionen har for øjeblikket kun udsendt Ingelise og Regin Benner til Cameroun. De underviser på kirkens præsteskole. Deres arbejde præsenteres lørdag aften og ved et seminar.