Med hovedet i himlen og benene på jorden

Reflektion, spiritualitet, kontemplativitet – ordene var mange og svære da 150 Oasepræster og menighedsledere mødtes til konvent sidste weekend

Hvor bevæger Oasebevægelsen sig hen? Er der stadig en understrøm af karismatik i Den danske Folkekirke?

Med det spørgsmål dukkede vi op til Dansk Oases præste- og lederkonvent på Rudehøj Efterskole i Odder sidste weekend. Omkring 150 præster og menighedsledere var samlet i en afslappet atmosfære.

Man havde inviteret den australske kirkevækstekspert David Cartledge, men det var som hans undervisning om apostolisk lederskab ikke passede ind. Her bearbejdede man stadig efterdønningerne af Peter Halldorfs besøg for et år siden. De svære ord „kontemplativ spiritualitet” blev nævnt igen og igen, idet vejen ind er blevet vejen frem for den lutherske fornyelsesbevægelse.

Brug for en ordforklaring? Kontemplativ er lig med eftertænksomhed, fordybelse, spiritualitet er et moderne ord for åndelighed.

Pilgrimsvandringer

Efter Peter Halldorf undervisning om ørkenfædrenes tilgang til kristendommen nedsatte Dansk Oase en tænketank, der skulle vurdere hvordan denne form for spiritualitet kunne berige fornyelsen i Danmark. En 15 sider lang rapport blev det til. Pilgrimsrejser under ledelse af Erik Hviid Larsen fra Bethlehemskirken er også kommet på tapetet, ligesom det reflekterende i det hele taget passer bevægelsens teologer fint.

– Nu skal man ikke blive så himmelvendt, at man mister jordforbindelsen, lød en stille jysk protest fra Verner Andersen fra Oase Midt-Vest, der også kunne notere sig at de fleste i Oases lederskab er teologer. – Hvor er lægfolket henne? klingede spørgsmålet, men fik ikke rigtig noget svar.

Vil støtte præster

Det skorter ellers ikke på aktiviteter i Dansk Oase. I det forløbne år er der ikke blot holdt Sommeroase med 1300 fastliggende deltagere, 300 deltagere i Ånd og Liv lejren, og en række regionale konferencer og kursusdage. Men også et Præstenetværk er etableret for at støtte præster og menighedsledere, der vil arbejde for fornyelse i deres menigheder, men som måske ikke altid bliver forstået.


Artiklen fortsætter efter annoncen:35 præster er meldt til, fordelt i to netværk med Storebælt som skillelinje. De indgår samtidig i mentorgrupper med 3 deltagere i hver. Der er i alt 16 menigheder meldt ind som medlemmer af Dansk Oase. Men langt flere ser hen til bevægelsen for fornyelse og inspiration, vurderer Anne Mie Skak Johansson, der har den flotte titel „netværkskoordinator”. Det er hun på halv tid ved siden af sit job som frimenighedspræst i Odder. Og netop deltidsansættelser gør, at den forholdsvis lille bevægelse kan ansætte så mange – tre i hovedorganisationen og tre i børne- og ungdomsafdelingen.

Kvinder tør, mænd tier

Anne Mie Skak Johansson tager sig af opsøgende og netværkende arbejde i menighederne, mens landsleder Morten Munch står for de overordnede linier. Begge er teologer – men hvad betyder det for Dansk Oase, at du er kvinde, spurgte vi Anne Mie:

– Ikke spor at jeg er kvinde, men at jeg er mig, svarer hun rapt. – Jeg er ansat med de gaver og talenter, jeg har. Ikke fordi jeg er kvinde.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvilke gaver har du da?

– Jeg kan li at være sammen med folk, lytte til dem, opdage hvad der er galt og komme med gode forslag. Og så håber jeg, at jeg har en gave til at forkynde.

Men hvad betyder det at have kvinder i lederskab – hvis jeg nu skal omformulere mit spørgsmål:

– Vi er nok ikke så ærekære som mænd. Vi tage flere chancer. Skidt med det, hvis vi tager fejl. Og så tænker vi mere i livet som helhed; relationerne og familien skal have det godt. Her går mænd nok mere efter karrieren og har svært ved at indrømme, hvis de tager fejl.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Sammenlægning med 3F gav håb

Du har været med i Dansk Oase siden ‘93 – en stor del af tiden som formand. Hvordan vil du betegne udviklingen?

– Der er to store milepæle – den ene i 1995, hvor vi ved en konference i Århus besluttede, at vi i Dansk Oase måtte finde vores egen identitet i forhold til Folkekirken. Indtil da havde det meget været: Bed for din præst og alt det der. Men nu begyndte vi selv at arbejde målrettet som fornyelsesfolk.

– Den anden milepæl kom i 2000, hvor 3F (Forum for en Fri Folkekirke) blev slået sammen med Dansk Oase. Hvor Dansk Oase arbejde for fornyelse indenfor Folkekirkens bestående strukturer, arbejdede 3F for kirkens frigørelse fra staten, som menighederne kunne bestemme hvordan deres kirke skulle se ud. Og det var en utrolig styrke, at de to bevægelser blev slået sammen, vurderer Anne Mie Skak Johansson:

– Indtil da havde jeg tænkt: Hvor er vi på vej hen? Hvorfor er jeg egentlig med her? Men efter sammenlægningen skete der noget – ikke fuld fart på, men grøde i tingene. I dag er flere menigheder tilsluttet bevægelsen, og når jeg kommer rundt i menighederne, opdager jeg, at flere nye troende er kommet til.

Unge er fremtiden

Dansk Oase blev stiftet tilbage i 1989 efter næsten to årtier uden noget formaliseret samarbejde mellem folkekirkefolk i fornyelse. Da den karismatiske fornyelse kom til Danmark i begyndelsen af 1970’erne, blev der holdt store inspirationsstævner i bl.a. Roskilde Domkirke. Mellem stævnerne mødtes man i bedegrupper og ikke mindst kaffebarer under ledelse af YFC (Youth for Christ). I Vejle, Silkeborg og Århus blev nye unge kristne her grundstammen for et egentligt menighedsarbejde.

Som i alle andre bevægelser, må også Dansk Oase have fat i de unge for at have en fremtid. Derfor inviteres der også til undervisninglørdage og lejre for de unge, men især det sidste tiltag Noise har givet pote. Inspireret af Frans af Assissi, som opfordrede sine disciple til at forkynde evangeliet, om nødvendigt også med ord, startede de under Sommeroasen sidste sommer med at gå ud og gøre tjenester for folk i Odder by. Det fortsatte i Silkeborg i efterårsferien, hvor der rapporteres om at folk var målløse over den spontane hjælp fra de unge kristne (læs Udfordringen uge 43). – Noise handler om at unge fra hele landet vækker opsigt i en by – ikke på sig selv – men på Jesus – netop ved at tjene, lyder det i en brochure. I vinterferien vil de unge gøre indtryk på Karlslunde.

Invitér Danmark på middag

Så selv om det umiddelbare indtryk på en Præste- og Lederoase kan være en overvægt af „kontamplativ spiritualitet”, teologiske reflektioner, tænketanke osv. har Dansk Oase også ben at gå på og er begyndt at bevæge sig. Det viser fremlagte drømme om opstart af nye menigheder, ansættelse af folk til en ordentlig mediedækning og i det hele taget så utraditionelle forslag som Bess Serner-Pedersen fra Alpha Danmark kom med:

– Lad os invitere hele Danmark på middag! Fastsætte en dato i august om 1½ år, hvor kirker laver en åben fest, og der introducerer kirkens arbejde og Alpha. Sørge for en ordentlig TV reklame. Det koster kun 1 million – og det er jo ingenting! I øjeblikket er 200 kirker i gang med et Alpha kursus, så det bliver 5000 kr. til hver. Og bliver vi dobbelt så mange kirker, bliver det kun det halve!

Det gav klapsalver fra de 150 præster og ledere, både teologer og ikke-teologer…