Ny valgmenighed i Kolding

Efter godt et års forarbejde får Kolding nu også en valgmenighedEn gruppe aktive kristne i Kolding har besluttet at oprette en ny valgmenighed for at „gøre Folkekirken mere relevant, så kirkens budskab kan forstås og bruges direkte i hverdagen“.
Beslutningen er truffet på et åbent menighedsmøde i Kvarterhuset på Junghansvej i februar. En præst vil snart blive ansat, men det er meningen, at medlemmerne selv skal have medansvar for kirken.
Kernen i valgmenigheden bliver en gruppe ved Krist-
kirken, som ønsker fornyelse og har tilknytning til Dansk Oase.
Gruppen har været igennem en grundig og ihærdig gennemarbejdning af mulighederne inden for lovgivningen og Folkekirkens rammer.
– Det er meget vigtigt for os at holde fast i, at dette projekt har dybe rødder i Folkekirken. Men da vi samtidig har ønsket at afprøve nogle nye spændende tiltag, fandt vi rammerne mere fleksible som valgmenighed. Her er vi stadig under vores provst og biskops tilsyn, siger Frank Toldam, som er formand for ledergruppen bag projektet.

Ny musik og
gudstjenesteform

– Vi har ikke fyret kirkeorglet, men vi får nu mulighed for at forme vores egen gudstjeneste med musik, sprogtone og opbygningen af hele strukturen i menigheden, siger Frank Toldam. Han er selv lærer på den kristne friskole Lykkegårdsskolen i Kolding.
– Der er allerede mange børn i valgmenigheden. Børn elsker at bruge deres krop, når musikken spiller og rytmen går. Nogle af dem er i teenagealderen. Hvis vi skal nå dem med en relevant kirkeform, er vi nødt til at tale deres sprog – også musikalsk.

Den enkelte får ansvar og medejerskab

– Vi er p.t. en lille gruppe på ca. 30 voksne og lige så mange børn. Stort set alle har budt på en eller anden opgave, som skal løses i Valgmenig-heden.
F.eks. har vi ikke en ansat organist, men vi har p.t. godt 10 musikere. Vi har heller ikke ansat kasserer, kordegn, kirketjener eller sognemedhjælper til alt det praktiske.
– Disse opgaver tager menighedens frivillige sig af, og det giver os alle et ansvar og en vished om, at denne kirke er vores kirke. Ja vi vil rent faktisk ikke kunne holde gudstjeneste, hvis ikke den enkelte kommer, siger Frank Toldam.
Det er planen, at valgmenigheden skal holde den første gudstjeneste til sommer, hvis det lykkes at få alle aftaler i hus inden. En vigtig opgave bliver at finde en præst, der passer ind i de visioner kirken er udsprunget af, og at skaffe midler til at ansætte denne præst og få kontorartikler til ham.
– Det er en stor mundfuld, fortsætter Toldam.
Biskop Niels Henrik Arendt har længe været orienteret om projektet.
Gruppen bag den nye valgmenighed opstod under og fungerede godt sammen med den tidligere præst, Henning Astrup. Da han flyttede til Amager og menighedsrådet ansatte Michael Lerche Nygaard blev rammerne for snævre for fornyelsesfolkene. Derfor har de ny besluttet at danne deres egen menighed.