Nøden i Afghanistan

Mission Øst har sendt to medarbejdere ind i
Afghanistan for at vurdere behovet for bistandMission Øst har siden 1997 delt fødevarer ud i Tadsjikistan og hjælper i dag 160.000 nødlidende mennesker i det forarmede centralasiatiske land. I forbindelse med et jordskælv i 1998 i Afghanistans nordlige Takhar provins var Mission Øst også til stede.
Tadsjikistan grænser mod syd op til Afghanistan, og det er netop fra Tadsjikistan, at Mission Øst i dag sender
to af sine medarbejdere ind i det nordlige Afghanistan for at undersøge behovet for humanitær bistand til den afghanske befolkning.
Mission Østs team i Afghanistan vil mødes med de lokale myndigheder og koordinerende organer som FN og andre tilstedeværende hjælpeorganisationer for at indsamle informationer om krisens omfang og sikre, at humanitære indsatser fra Mission Øst kan gøre en positiv forskel for de nødlidende afghanere.

Erfaringer deles

Mission Østs tilstedeværelse i Tadsjikistans sydlige Kuljab provins, der ligger blot 35 kilometer fra grænsen til Afghanistan, er sammen med organisationens erfaringer med fødevareuddelinger til 160.000 tadsjikker udgangspunktet for de to medarbejderes mission til Afghanistan.

Lokalbefolkningen spørges til råds

I 1998 var Mission Øst også til stede i Afghanistans nordlige Takhar provins for at undersøge de humanitære behov, der opstod i kølvandet på et jordskælv tæt på byen Rustaq. Dengang åbnede Mission Øst en transportvej, som siden blev benyttet af andre hjælpeorganisationer.
Mission Østs tilgang til nødhjælp bygger på størst mulig inddragelse af lokalsamfundet for derigennem at sikre, at de mest nødlidende modtager hjælpen. Inddragelsen af lokalsamfundet betyder, at de lokale spørges til råds i udvælgelsen af de mest nødlidende og samarbejder med Mission Øst, der selv bringer hjælpen direkte i hænderne på de nødlidende. Denne metode vil tilpasset de lokale forhold også blive anvendt af Mission Øst, såfremt organisationens undersøgelser af de humanitære behov i Afghanistan fører til en egentlig indsats.