– Jeg brænder for børnene

Svend-Erik Jørgensen, 66 år, blev i slutnngen af maj valgt som landsformand for Blå Kors Danmark. Den nye formand brænder for at hjælpe børn og vil gerne gøre Blå Kors’ arbejde mere kendt i befolkningen.
Blå Kors Danmarks hovedbestyrelse har på Blå Kors Danmarks landsmøde 25. maj 2013 udpeget den 66-årige Svend-Erik Jørgensen fra Hadsten som ny landsformand. Svend-Erik Jørgensen har været medlem af hovedbestyrelsen i ti år, og medlem af Blå Kors siden han var 20 år. Han overtager posten efter Karl Peter Nielsen, som har været formand i ti år. Til daglig arbejder Svend-Erik Jørgensen som lokomotivfører i Arriva.

De udsatte har brug for os

Svend-Erik Jørgensen så ikke sig selv som formand, før andre bestyrelsesmedlemmer foreslog ham at stille op, da Karl Peter Nielsen meddelte sin afgang. Han tager imod posten, fordi han stadig har masser af energi og ser et stort behov for at række en hånd til udsatte mennesker.
– Det, der virkelig fylder i mit sind og hjerte, er at hjælpe børn i familier med misbrugsproblemer. Derfor glæder det mig meget, at Blå Kors nu har åbnet to børnestøttecentre. Det er helt nyt land for Blå Kors. Det arbejde vil jeg følge tæt.

God dialog

Svend-Erik Jørgensen vil i sit virke som formand også gøre en indsats for at møde de lokale bestyrelser på Blå Kors’ botilbud, behandlingssteder, rådgivningstilbud og væresteder.
– Jeg vil gerne i dialog med de lokale bestyrelser om, hvilke opgaver en bestyrelse har, og hvilke forventninger vi har til dem. Det kan man være i tvivl om, når man sidder i bestyrelsen for et værested for eksempel, siger Svend-Erik Jørgensen.

Gøre sagen kendt

Derudover mener den nye formand, at det er vigtigt at informere medlemmerne om foreningens arbejde og konstant gøre offentlighed og politikere opmærksomme på, at der er mennesker i Danmark, som har brug for hjælp.
Posten som formand i Blå Kors haves et år af gangen.