Oprettede virksomhed og deler nu penge ud

Tidl. hjemmehjælper blev civiløkonom:Dorthe Suell har oprettet en fond, der støtter kristent socialt arbejde– Ligesom det er vigtigt for mig at leve på kristent grundlag, er det også vigtigt for mig at drive erhvervsvirksomhed på det samme grundlag, siger Dorthe Suell, som driver SUELL Team.
Hun har besluttet at kanalisere en del af virksomhedens overskud til en fond, som skal støtte socialt og evangelisk arbejde.
Hendes firma beskæftiger sig med fundraising og projektudvikling især inden for det sociale område.
– Det hele begyndte for alvor i slutningen af 80’erne med en enkelt bøn: „Jesus – brug mig!” fortæller Dorthe Suell.

Hjemmehjælper blev økonom

– Efter 12 dejlige år som hjemmehjælper kom jeg ind på Handelshøjskolen i Kolding, hvor jeg læste erhvervsøkonomi og jura, og blev i 1994 færdig som civiløkonom.
I 1995 etablerede jeg en virksomhed, hvor jeg ville lave bogholderi for mindre erhvervsdrivende. Der kom bare ingen kunder.
– Så bragte det lokale Folkebladet en artikel om min virksomhed, og den artikel så generalsekretær Peter Grevsen fra Ungdommens Vel – KFUM og K’s børne- og ungdomsforsorg. Samtidig fik jeg kontakt til Ole Schmidt – bestyrelsesformand på Havredal gl. Skole for sent udviklede unge.
Både Ole Schmidt og Peter Grevsen havde brug for én til at skrive ansøgninger til fonde og puljer – og jeg havde jo ikke så meget andet at beskæftige mig med.

Fundraising

– for andre
– En helt ny verden åbnede sig for mig. Jeg vidste ikke ret meget om vanskeligt stillede børn og unges situation i Danmark, om frivilligt socialt arbejde og om fonde og puljer.
Der begyndte nu en periode, hvor jeg læste og læste og deltog i mange spændende konferencer. Jeg begyndte at søge midler til forskellige projekter hos ministerierne, amter, kommuner, private fonde, virksomheder og EU – og det gik rigtig godt! Efterhånden fik jeg selv et levebrød af at være fundraiser og projektudvikler, men jeg valgte dog at arbejde fast for 3 af mine kunder – Havredal gl. Skole, Ungdommens Vel og Landsforeningen Ligeværd.

Fundraising er mange ting
– Kan man leve af at skaffe penge til andre?
– Ja, det er muligt – men det er også en niche, jeg har fundet. De største velgørende organisationer i Danmark har fuldtidsansatte fundraisere, men det kan også betale sig for rigtigt mange foreninger, institutioner, uddannelsessteder osv. at bruge f.eks. SUELL Team, fordi vi har specialiseret os i de mange muligheder.
– Men det er vel ikke kun at skrive ansøgninger?
– Nej, vi forsøger at vide, hvad der rører sig i samfundet generelt og i særdeleshed indenfor pædagogik, undervisning, organisationsudvikling, miljø, beskæftigelse osv., fordi de projekter, vi er med til at udvikle, som oftest skal være innovative og nytæn-kende.
– Vi er fire medarbejdere, og vi har tilknyttet et team med en række kompetente personer indenfor forskellige fagområder, forklarer hun.
– Ofte, når projekterne bliver en realitet, deltager vi i selve projektet som konsulenter vedr. projektforløbet, evaluering, formidling m.v.
Vi tager altid udgangspunkt i de behov og problemstillinger, vore kunder oplever, og de idéer og visioner, de har. Men vi kan også gøre opmærksom på den sidste ny forskning, spændende artikler og konferencer, skabe kontakt mellem kunderne osv.

Gud har en plan for mit liv

– Da jeg i slutningen af 2000 besluttede at “genåbne” mit firma SUELL Team var det ud fra følgende bibelvers: “Overlad alt, hvad du gør, til Herren, og dine planer skal lykkes” (Ordsprogenes Bog 16,3).
– Jeg har hele tiden vidst, at Gud har en plan for mit liv. Jeg er stadig “på vej” til at udforske planen. Jeg undres, glædes og er hele tiden taknemmelig over, hvor spændende, udviklende og udfordrende, denne plan er.

Troen voksede

– Mit første “rigtige” bekendtskab med evangeliet fik jeg i 1978, da jeg boede hos en kristen familie i Canada. Det blev til mange samtaler til langt ud på natten om at tro på Gud, fortæller Dorthe.

– Jeg er langsomt kommet til at tro. Det er sket efterhånden, som jeg er blevet nysgerrig og har undersøgt meningen med Guds ord og handlinger ved at læse bøger, besøge forskellige kirker og snakke med andre.

– Det vigtigste for mig har nok været at “tage Gud på ordet” – og jeg har fundet ud af, at f.eks. bøn virker. Jeg har oplevet alt for mange situationer og “en rød tråd” til, at det kan være tilfældigheder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:At tro er en vifte af muligheder

– Jeg ser et kristent liv som en vifte af muligheder, som jeg kan vælge imellem, og det er min opgave at finde ud af, hvad Guds mening med mit liv er. Træffer jeg de forkerte valg, må jeg lære af det – eller jeg bliver “stoppet” af uforklarlige hændelser.

– Træffer jeg de rigtige valg, lykkes tingene og bliver til succeser. Det er så rart at vide, at der er én, der altid vil mig det bedste, og ved mere om mig, end jeg selv gør. Jeg har brug for Guds omsorg og den glæde, det giver.

Det er et spørgsmål om at have så meget tillid til Gud, at man ikke behøver bekymre sig – heller ikke på de dage, hvor virksomheden står stille og telefonen ikke ringer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg har efterhånden oplevet så mange gange, at have fået i overflod både af tid og materielle goder – også selv om jeg har tvivlet. Nogle gange siger jeg lidt i spøg, at jeg ikke tør andet end at tro på Gud.

Giv Gud det første

– Hvorfor nu en fond?
– SUELL Fonden blev oprettet for igen at tage Gud på ordet. Der står jo i Ordsprogenes Bog 3, v. 9-10: Giv Herren ære ved at give ham den første del af din indkomst, så vil han fylde din lade med korn og dine vinbeholdere med vin. Og endnu engang har det vist sig at holde stik.

Jeg tror, at et synligt og handlingsorienteret kristent værdigrundlag i kombination med socialt arbejde kan være med til at løse mange af de sociale problemer, som børn, unge, hjemløse, kriminelle, rusmiddelmisbrugere, familier osv. står overfor i dag.

Sådan søger man

– Der uddeles til socialt arbejde, der hviler på et evangelisk grundlag, og vi glæder os meget til at læse ansøgningerne efter ansøgningsfristen d. 1. august, siger Dorthe.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Uddeling sker sidst i december. En repræsentant fra fonden vil kontakte mulige bevillingsmodtagere for yderligere oplysninger, sparring, gode råd og evt. et besøg i november, før ansøgningen behandles.

Modtagerne og deres arbejde vil kort blive præsenteret på SUELL Team’s hjemmeside ( www.suellteam.dk ).

Ansøgere kan skrive til: SUELL Team, Hjulbjergvej 44 c, 8270 Højbjerg.

Der gives ikke besked ved afslag – men man kan se på SUELL Team’s hjemmeside, hvem der fik bevillingerne.