Unikt samarbejde mellem 8 ‘karismatiske’ efterskoler

Fællesskab mellem efterskoleforstandere førte til sportsdag med 700 eleverOnsdag d. 22. maj mødtes 700 friske efterskole elever til „en mega sportsdag” i Kolding.Sportsdagen er det første fælles arrangement mellem landets 8 efterskoler med karismatisk baggrund: Efterskolen Øresund, Espergærde – Rudehøj Efterskole, Odder – Pinsevækkelsens Efterskole, Mariager – Frydensberg Efterskole, Mariager – Alterna, Mariager – Sdr. Bork Efterskole, Sdr. Bork, Skovbo Efterskole, Borup, og selvfølgelig Efterskolen Kildevæld, Kolding.

Ingen konkurrence

Det hele begyndte med et uformelt fællesskab mellem de 8 efterskoleforstandere for et år siden. Initiativet kom fra Erling Thyde, der som ny forstander hurtigt indså behovet for at dele byrder og erfaringer med andre efterskoleforstandere. Foruden sportsdagen har fællesskabet også betydet, at en ny efterskole som Rudehøj Efterskole ved Odder ikke ses som en konkurrent, men som et supplement til de eksisterende kristne efterskoler.
– Vi vil at det som sker generelt i dansk kirkeliv, at man samarbejder på kryds og tværs af kirkesamfundene, også skal kendetegne efterskolerne. Målet er at skabe relationer mellem unge kristne i vores land og samtidig være med til at skabe enhed blandt Guds folk, siger Erling Thyde.
– Vi vil ikke isolere os fra andre skoler, men det er en fordel at vi har kristne værdier: Derfor har vi sagt til pigerne: „Gør jer bare smukke for drengene i dag!”