Et bedre tilbud end alkohol

Torsdag d. 27. februar var der forespørgsel til socialministeren og indenrigs- og sundhedsministeren om den danske alkoholkultur. Spørgsmålet lød: »Hvad kan regeringen oplyse om den danske alkoholkultur – især børns og unges alkoholforbrug – med udgangspunkt i markedsføring, køb og salg, udskænkning, forældres og skolers ansvar med mere?«
I Blå Kors Danmark ser vi dagligt, hvilke konsekvenser et højt alkoholforbrug fører med sig. Derfor er det foruroligende, at det seneste medieforlig giver grønt lys for alkoholreklamer på blandt andet TV2. Det betyder nemlig, at børn og unge også via disse medier konfronteres direkte med opfordring til at bruge et rusmiddel, som ikke kun er et nydelsesmiddel, men også et middel, som gør megen skade. Det fortæller de samme medier igen og igen om. Og reklamerne fremføres på sælgers betingelser; med alt for lidt tanke på virkningen og omkostningerne, menneskeligt, socialt og økonomisk – såvel for den enkelte og familierne, men også for samfundet som helhed i form af nedsat uddannelses-kvalitet, dårligere produktivitet på arbejdspladser, højere udgifter på det sociale og sundhedsmæssige område og meget mere. Det er vigtigt, at forbuddet mod at sælge alkohol til unge under 15 år i butikker tages alvorligt. Der er endda behov for, at loven ændres, således at aldersgrænsen for køb af alkohol i butikkerne hæves til 18 år, så den svarer til aldersgrænsen for at få udskænket alkohol.
Når eksperter klart kan påvise, at tilgængelighed og pris påvirker forbruget af alkohol, er det forstemmende, at regeringen vil sænke afgifterne på spiritus for at imødekomme den forventede stigning i grænsehandlen. Det betyder jo, at også de unge får adgang til billigere alkohol i danske butikker. Det er ikke at prioritere sundhed frem for økonomi. Regeringen skulle snarere arbejde på at hæve udgifterne i de andre lande og derigennem udligne afgiftsforskellen. Vi bør sætte alt ind på at ændre den danske alkoholkultur til et mindre forbrug. De mange forskelligartede eksperimenter med alkohol blandt danske unge er ikke noget, der behøver at høre ungdommen til – det viser sig jo alene ved en sammenligning med ungdomskulturer i andre lande. Det skal ikke bare køre derudad i ligegyldighed eller afmagt. I stedet skal der sættes massivt ind.
Forældrene har et stort ansvar. Skolen har det. Politikerne har. Alle! Det handler ikke bare om at skyde skylden og ansvaret over på andre. For at ændre på den danske alkoholkultur er det nødvendigt, at alle parter i forening gør fælles sag. Den negative sociale arv skal brydes, siger regeringen. Skal det lykkes, skal der sættes massivt ind. Først og fremmest med forebyggelse, herunder nej til reklamer i medierne og skærpet nej til salg. Men også med gode tilbud til dem, som det er gået galt for. Der er nok at tage fat på – både med at redde dem, som er havnet i følgevirkningerne af et for stort forbrug, enten det er forældrenes forbrug eller eget forbrug, og med at sikre, at andre ikke havner samme sted. Ikke mindst handler det om, at der bliver sat tid af til børn og unge – tid til at fokusere på dem, tid til at lytte til dem, tid til at være sammen med dem og at værne om dem.
Jens Erik Rasmussen
generalsekretær
i Blå Kors Danmark