Bibelen og EU

Kristligt Folkeparti beklager, at et kristent grundlag afvises i den kommende EU-traktat, men har partiet tænkt på, at EU indirekte er nævnt i Bibelen?
I min barndoms bibelhistorier findes beretningen om kolossen på lerfødder fra Daniels Bogs andet kapitel. De jødiske skriftlærde tolkede historien og tidens forløb, og denne tolkning blev overtaget af kirkefædrerne og videre ført op gennem århundrederne af kirken derudfra. I 1685 opstillede tyskeren Christoph Keller tidsinddelingen oldtiden, middelalderen og nyere tid, denne tidsinddeling fortrængte tidsinddelingen efter profeten Daniel. Vor kirkefader Martin Luther definerede forholdet mellem de europæiske lande, der engang var medlemmer af det gamle Romerrige, ud fra Daniel 2,40-43. Forholdet mellem landene er som forholdet mellem leret og jernet, der ikke kan forenes, de indgår ægteskab med hinanden, men holder ikke indbyrdes sammen. Dette er forholdet mellem Europas lande, vi ser det i landenes historie, og vi ser det i det store gruppeægteskab, landene har indgået i EU. Det eneste 100% sikkert ved EU er, at et gammelt vers, der står som et minde om fortidens storriger, også engang vil blive et minde om EU.
Fortidens storriger med al deres pragt og herlighed taler bedre om synd og død end nogen præst.
Alfred Johannesen
Lundtoftevej 45
4293 Dianalund