Ikke-kristne gudstjenester

Åbent brev til DR’s ledelse vedrørende ikke-kristne gudstjenester i radio og fjernsyn
Kære radiodirektør Leif Lønsmann og tv-direktør Jørgen Ramskov.
Ifølge oplysninger fra DR har man programsat mosaiske og muslimske gudstjenester i foråret. Skærtorsdag den 17. april sender man en mosaisk radiogudstjeneste kl. 17, Store Bededag den 16. maj kl. 14 en muslimsk gudstjeneste på DR1 kl. 14 og på P1 kl. 17.
Det er rimeligt, at DR afspejler den virkelighed, som nu engang er for hånden. Således skal der også være plads til, at vore jødiske og muslimske medborgere kan opleve deres gudstjenesteliv formidlet gennem radio og fjensyn – hvis de ønsker det. Alligevel rejser DR’s dispositioner nogle spørgsmål, som vi gerne vil have besvaret.
For det første kan man spørge, hvorfor man har valgt kristne højtider til at transmittere andre religioners gudstjenester. Der er jo dage nok i året at bruge af. Vel falder Skærtorsdag i år sammen med begyndelsen på den jødiske påske, men gør den altid det? Man kunne jo i stedet for at bruge Skærtorsdag vælge at sende den mosaiske gudstjeneste i tilknytning til een af de jødiske højtider, som ikke falder sammen med en kristen højtid.
Noget lignende kan man gøre gældende med hensyn til de muslimske gudstjenester. Hvorfor har man valgt at sende dem på Store Bededag? Vel er det en fredag, men dem findes der jo andre af i årets løb – og endda nogen, som ikke er kristne helligdage. Hvorfor vælger man ikke at sende muslimske gudstjenester i tilknytning til f.eks. Ramadanen eller en anden muslimsk højtid?
Endelig kan man spørge, hvorfor man har valgt at lægge både en muslimsk radio- og en muslimsk fjernsynsgudstjeneste den samme dag. Var det ikke mere forbrugervenligt at lægge dem hver sin del af året?
Programlægningen bærer ikke præg af nøje overvejelser og planlægning de to medier imellem.
Knud-Helge Nørgaard
Generalsekretær for KLF,
Kirke & Medier
Livøvej 29a, 8800 Viborg