KrF: Mere hjælp til færre lande

Danmark bør opbygge et tæt tillidsforhold til regeringerne i 10-12 ulande, der udpeges som hovedsamarbejdslande, mener Kristeligt Folkepartis udenrigsordfører, Jann Sjursen.
Han foreslår, at antallet af såkaldte programsamarbejdslande reduceres fra de nuværende 15 til 10-12. I de lande skal de danske bistandsorganisationer øge deres kendskab til regeringerne og lokale forhold.
På den måde kan forholdet mellem Danmark og et modtagerland bygge mere på kendskab og tillid og mindre på kontrol. Det vil give landene ro til at arbejde efter mere holdbare, langsigtede løsninger i stedet for at jage efter hurtige resultater. I dag er ulandene umyndiggjort af de bindinger, som følger med ulandsbistanden, siger Jann Sjursen i forbindelse med Kristeligt Folkepartis forslag til ændringer af den såkaldte Partnerskab 2000-strategi, der blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i efteråret 2000.