Tid til fordybelse

Den tidligere Ånd og Liv familielejr har skiftet navn
til Oaselejren på Sjælland. Sommerlejren holdes den 29. juni til 5. juli på Odsherreds Efterskole.

Det er snart tyve år siden, at Ånd og Livs familielejr blev startet af syv menigheder på Sjælland. Den gang som nu var det menigheder med tilknytning til Dansk Oase. Lejren har haft vokseværk de sidste par år, og derfor har lejrledelsen nu taget skridtet fuldt ud og kalder den en Oaselejr.
I lejrens program er der især taget hensyn til børnefamilierne og de unge. Der er et specielt program for de 0-17 årige, som inddeles i aldersgrupper.
De unge har deres helt eget ”Late Night Special” hver aften, hvor Wet Stone Burning står for lovsangen, og Peter Stieper fra Frikirken på Havnen medvirker som gæstetaler. Som talere ved morgen- og aftenmøder hos ”de voksne” medvirker pastor Richard England fra Skt. Thomas Church i Sheffield, England; Flemming Mølhede, der er præst i Vineyard København og andenpræst ved Bethlehemskirken i København, Erik Hviid Larsen.
Tema for lejren er: Hvad finder du i ørkenen?
– Dorthe