„Ja“ fra menighedsrådene til revision af kirkelove

Tove Fergos stort anlagte, men nu noget slankede, forslag til lovrevision for kirken opfyldte kun nogle af Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmers ønsker. Alligevel støtter den nu lovforslaget. På et møde i denne uge glædede bestyrelsen sig over, at en hel del af dens ønsker fra høringen var fulgt. Iøvrigt erkendte den blankt, at en del menighedsråd under høringen har fremsat synspunkter der går imod den centrale bestyrelses.
– Landsforeningen lægger afgørende vægt på, at de enkelte sogne skal have stor frihed til at tilrettelægge deres kirkeliv, som de lokalt finder bedst. Bestemmelserne om sognefuldmagt er en fornem håndsrækning til det lokale kirkelige demokrati netop i et jubilæumsår for den kirkelige lovgivning.“
Efter en række mere lovtekniske kommentarer til forslaget lyder svarets slutning: „Det er Landsforeningens opfattelse, at der med disse forslag til ændret lovgivning er sket en rimelig og nødvendig modernisering.“