Katolsk kirke bøder for sex-skandale

Ærkebispesædet i Boston, USA, bliver nødt til at sælge kirkegods, da pædofiliramte unge kræver erstatning for seksuelt misbrug fra præsternes side sidste år.Efter at kardinal Bernard Law trak sig tilbage og vedkendte sig ansvaret for at have dækket over præsters seksuelle misbrug af unge og konfirmander sidste år, oplyser hans stedfortræder, biskop Richard Lennon, der nu har overtaget ledelsen, at han har fået tilladelse af myndighederne til at sælge elleve bygninger.
Dette er en nødvendighed for at kunne finansiere de enorme summer, ofrene kræver i erstatning. Man håber på, at salget af disse bygninger vil kunne give 80-120 mio. kr. Dette er dog kun et skridt på vejen, da man regner med erstatningsudgifter svarende til omkring 800 mio. kr. Der skal så også lukkes eller sammenlægges biskoppelige institutioner, og man overvejer, om der skal indgives en konkursbegæring for ærkebispe-dømmet.
Oven i dette er der indgivet mere end 400 civile søgsmål fra mulige misbrugsofre, og yderligere har en advokat indgivet 70 søgsmål, som beskylder 13 præster, der ikke hidtil har været inddraget, for at have generet unge mennesker seksuelt. Hele historien ender sandsynligvis trist for ærkebispedømmet, der risikerer at sidde tilbage i en „ruin“.