– Vi venter på det 3. tempel

– Vi er kommet hertil som pilgrimme for at vise Israel og hele verden, at vi aldrig opgiver Guds hellige bjerg. Templet vil blive bygget igen, enten fjenden vil det eller ej. Dette er Guds vilje!Ordene kommer fra Ger-shon Salomon, talsmand for organisationen ”Tempelbjer-gets Trofaste”.
Sammen med flere tusind jøder kom han til Vestmuren første påskedag. De havde kornneg med, som på Templets tid blev ofret til Gud som førstegrøden fra kornhøsten. Salomon siger, at de vil tage de gamle bibelske skikke, som er knyttet til Templet, op igen.
– Tempelbjerget må befris. Vi må fjerne fjenden og stoppe vanhelligelsen af Guds bjerg. Når Templet kommer, vil der blive en ny tid med Guds fred over hele verden. Verdens fremtid er knyttet til Israels forløsning, sagde Salomon.
”Tempelbjergets Trofaste” henvendte sig også i år til Israels Højesteret med krav om at få lov til at komme op på Tempelpladsen, men dommeren har blot udsat sagen, så gruppens medlemmer heller ikke i år kom op på Det hellige Bjerg. Israelsk politi er blevet beskyldt for at stoppe jøder af frygt for, at der skal udbryde oprør, dersom ”Tempelbjergets Trofaste” går der. Araberne er bange for, at Salomon skal få anledning til at placere sin grundsten for ”det tredje tempel”. Tempelpladsen har været lukket for både jøder og kristne, efter at Ariel Sharon besøgte området i september 2001.